Cashloze Covid-maatschappij al halve eeuw in de maak – Interessante Tijden

cashloze-covid-maatschappij-al-halve-eeuw-in-de-maak-–-interessante-tijden

19-07-21 06:29:00,

De literatuur van vandaag uit 1976, van Hart-Uitgewers

We tikten een alleraardigst in het Afrikaanders geschreven boekje op de kop ‘Die Merk van die Bees’ uit 1976, waarin de auteur JL Van Baaren met Evert Smit al de bouw van de ‘Wereld Sonder Geld’ beschrijft. En waarin ieder een COV-ID moet dragen waarop je betaalgegevens staan. En waarin centrale bankiers via onderlinge afspraken voortaan de waarde bepalen van geld bepalen, in plaats van dat de markt van vraag en aanbod via (schaarste in) edelmetaal dat doet.

Ze schrijven in zingend Zuid Afrikaans:

Die verhaal wat ons hier aan u wil voorle, sal miskien fabelagtig, selfs onmoontlik vir u klink. Tog is dit nie die geval niet- wat hier als toekomsbeeld beskryf word, IS reeds daar in al sy onderdele of verkeer in ’n ver gevorderde stadium van voorbereiding.

Special Drawing Rights (1968 IMF) ‘papieren’ goud, dat geen goud is maar waarde op afspraak ingesteld door bureaucraten, geldrantsoen

Het artikel is gebaseerd op een preek van Wally Wood jr ‘Cashless society, a world without money’ uit dat jaar. Aandacht is er ondermeer voor de creatie van de Special Drawing Rights in maart 1968, het ‘papiergoud’ dat de IMF lanceerde, vlak voordat de Amerikaanse regering met de Federal Reserve de goudstandaard losliet als dekking van de dollar (1971).

De SDR zou de opmaat tot een nieuw wereldgeldstelsel zijn, waarin niet vraag en aanbod de prijs bepalen, maar financiële bureaucraten.

Die waarde van die SDR word NIE deur die wet van vraag en aanbod van ’n edelmetaal bepaal nie, maar door ’n groep internationale finansiers! Die IMF het dus eintlik geen ‘geld’ geskep nie, maar ’n NOMMER of getal, en hulle het self die waarde daarvan bepaal. Enige land kan so’n ‘getal’ ontvang. Sy internasionale betalings word hiervan afgeboek en ontvangste bijgeskryf.

Toen Jelle nog bij leven was, werd al wel een straatnaam naar hem vernoemd

In het boekje lag ook nog een artikel uit de Staatscourant in 18 september 1996, waarin op Europees besluit van die SDR’s werden uitgegeven. In de biografie van voormalig BIS-directeur Jelle Zijlstra kon je al over zijn weerstand tegen die SDR’s lezen en het loslaten van de goudstandaard als ‘zon van het monetair stelsel’, politiek waarvan Paul Volcker (FED) warm voorstander was.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: