Ongekende verwoestingen in Duitsland – EnerzijdsAnderzijds

ongekende-verwoestingen-in-duitsland-–-enerzijdsanderzijds

19-07-21 06:24:00,

Na dagen van intense regenval en daardoor hoge waterstanden in de waterlopen en verzadigde bodems, is vanaf woensdag 14 juli een onvoorstelbare, een gigantische hoeveelheid regen gevallen in het stroomgebied van de Ahr. Over honderden vierkante kilometers, meer dan 150 liter (een badkuip vol) per vierkante meter per etmaal. In sommige gebieden meer dan 200 liter/m2/etmaal. Bericht uit het Ahrtal.

Het in dit artikel beschreven gebied ten zuiden van Bonn Een regen die niet wilde stoppen

Een watermassa stroomde binnen ongeveer 8-10 uur de Ahr af. De rivierbedding van de Ahr was er al snel te klein voor, hij stroomde nu buiten de oevers door het dal.

Voortdurend gevoed door regen zijrivieren, dus niet alleen beekjes of zijrivieren, maar over alle wegen en paden, ontstonden zeer grote waterstromen van regen, modder en drijfhout van de hellingen naar beneden door bossen, zijdalen en dorpen. Het totale stroomgebied van de Ahr is 900 km2. Het regende onophoudelijk in het hele gebied, van zwaar tot onvoorstelbaar zwaar.

Het Ahrdal is geen breed dal, soms is het zelfs heel smal en draait en kronkelt het om heuvels en bergen heen. De stroom water stapelde zich op. Bomen, auto’s, delen van gebouwen, de rommel kwam vast te zitten op bruggen, bochten en obstakels en damde de stroom af. Terzelfder tijd echter ontwikkelde zich in de stroomlijn een zeer hoge snelheid, een immense kracht en een gigantische drukmassa.

Een betrokkene: ‘Ik heb de waterstandsmetingen van de Ahr op 14 juli bekeken, tenminste, zolang die meters nog werkten en ook op internet vermeld zijn. Vanaf 16 uur op 14 juli wijzen de eerste meetstations boven aan het watergebied van de Ahr meetstanden hoger dan ever aan. Met steeds stijgende lijn, met een meteorlogisch situatie die zonder twijfel erop wees, dat het nog lang niet over is. Vanaf 16 uur, zeker vanaf 18 uur zal iedere vakman moeten hebben begrepen, dat er een never ooit van te voren gezien watermassa het dal in gaat. Dit is tijd genoeg om met alle kracht, met helikopters, voertuigen en massale inzet van megafoons de Ahr stroomafwaarts te roepen: “GA WEG!” verlaat alle huizen die 50 of 100 meters dicht bij het riviertje staan. Er komt een soort tsunami! Ga weg! Dat niemand dit heeft beseft en gezien en gedaan,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: