1-8-2021: Internationale demo Berlijn – EnerzijdsAnderzijds

1-8-2021:-internationale-demo-berlijn-–-enerzijdsanderzijds

20-07-21 03:57:00,

Op zondag 1 augustus 2021 vindt in Berlijn de eerste massademonstratie van Querdenken 711 in het jaar 2021 plaats. De Querdenken-demonstraties zijn geen anti-Corona-demo’s, maar demo’s voor het herstel van onze grondrechten, omdat wij de maatregelen van de regering vanuit wetenschappelijk en juridisch oogpunt als volstrekt ontoereikend beschouwen.

In de media wordt telkens weer gemeld dat wij demonstreren “tegen de voorzorgsmaatregelen tegen de ziekte van Coronavirus”. Deze bewering is misleidend en off-topic: Het zijn geen voorzorgsmaatregelen, maar verboden die de fundamentele burger- en mensenrechten en vrijheden van alle burgers massaal inperken als middel om zich te verzetten tegen inmenging van de staat. Als het werkelijk om “voorzorgsmaatregelen” zou gaan, en vooral als ze proportioneel zouden zijn, dan zouden er niet telkens weer zoveel rechtbanken zijn die deze maatregelen bij vonnis buitenproportioneel beoordelen en ongrondwettelijk verklaren.

Voorzorgsmaatregelen zouden niet leiden tot veel collaterale schade, tot depressies en zelfmoord in verder gezonde geestesgesteldheden. De middenklasse en kleinere bedrijven en de detailhandel staan op instorten; en tegelijkertijd leidt de snel oplopende inflatie tot een onteigening van gepensioneerden en spaarders. Het gezondheidsstelsel wordt uitgekleed: Ziekenhuizen worden gesloten, het aantal bedden in intensive care units wordt verminderd.

Schema

11:30 uur: optocht in de stad Berlijn
(niet geregistreerd door Querdenken-711)

15:30 uur; Straße des 17. Juni, Berlijn
belangrijkste bijeenkomst

Een andere demonstratie is gepland voor 29 augustus. Voor de periode van 2 augustus tot 28 augustus hebben veel van de meer dan 70 Querdenken-initiatieven demonstraties aangekondigd in de Straße des 17. Juni.

Hier vindt je alle informatie over de demonstratie.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: