13 Realiteiten over de Situatie in Nicaragua, door Mario Firmenich

13-realiteiten-over-de-situatie-in-nicaragua,-door-mario-firmenich

20-07-21 03:23:00,

De grote westerse media berichten al weken met verdraaiing van het nieuws uit Nicaragua, met name over de arrestatie van verscheidene oppositieleiders en zelfs voormalige Sandinisten, die ervan verdacht worden buitenlandse fondsen te hebben ontvangen, voornamelijk uit de Verenigde Staten. De Argentijnse econoom Mario Firmenich, voormalig secretaris-generaal van de revolutionaire groep Montoneros, brengt in het debat een reeks realiteiten naar voren die de massamedia opzettelijk verzwijgen.

JPEG - 55.2 kB Volgens opiniepeilingen zouden Daniel Ortega en de FSLN-partij de verkiezingen zeer comfortabel winnen met ruim 50% van de stemmen.

- 1. De in Nicaragua geldende kieswetten werden uitgevaardigd door de laatste rechtse regering, die van 2001 tot 2006 aan de macht was. Sinds het Sandinistisch Front voor Nationale Bevrijding, het FSLN, in 2006 de verkiezingen won, wil rechts dergelijke wetten echter niet meer.

De meest recente wijzigingen in deze wetten, die de regering “beschuldigingen van fraude” hebben opgeleverd, omvatten het feit dat 50% van de verkozen ambten door vrouwen moet worden bekleed (het schijnt dat de oppositie niet genoeg vrouwen heeft om de kandidatenlijsten te vullen!) en ook het verbod dat politieke partijen uit het buitenland kunnen worden gefinancierd; Dat laatste geldt in alle serieuze landen, en de president van Mexico, A. M. Lopez Obrador, wordt onder hetzelfde voorwendsel door de VS met beschuldigingen lastiggevallen.

- 2. de oppositie in Nicaragua is een “Trojaans paard” zonder veel sociale representativiteit. Haar politieke partijen hebben geen organisch bestaan buiten de verkiezingsperiodes.

De enige bestaaande partij met een grote permanente organisatie in het gehele land is het FSLN (Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront).

Er zijn 19 wettelijk erkende politieke partijen. Een ervan is het FSLN. 16 andere partijen (waaronder verscheidene inheemse partijen) zijn bondgenoten van het FSLN. Er zijn slechts twee wettelijk geregistreerde oppositiepartijen, en die bestrijden elkaar.

De oppositie die aan de verkiezingen deelneemt, eist niet dat zij het presidentschap van Daniel Ortega wint, omdat zij weet dat dit onmogelijk is. De twee oppositiepartijen bestrijden elkaar om te zien wie de op één na sterkste partij is, om de voordelen en privileges te krijgen die de kieswet, door rechts ingesteld, toekent aan de op één na grootste partij van het land.

De meest gewelddadige oppositie probeerde in 2018 de regering met geweld omver te werpen, en wilde daarna dat de regering met hen zou onderhandelen over “democratische hervormingen”,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: