Wij zijn getuige van de comeback van de experimentele vaccins die na de nederlaag van de nazi’s in 1945 werden verboden – Frontnieuws

wij-zijn-getuige-van-de-comeback-van-de-experimentele-vaccins-die-na-de-nederlaag-van-de-nazi’s-in-1945-werden-verboden-–-frontnieuws

20-07-21 08:51:00,

Al minstens 2.500 jaar is de beoefening van de geneeskunde gebaseerd op de eed van Hippocrates: de taak van een arts bestaat erin de zieken te genezen of er althans voor te zorgen dat hun gezondheidstoestand niet verslechtert. Sinds de Verlichting is dit principe aan het verdwijnen. Het doel van de geneeskunde was niet om te genezen, maar om te weten. Het zwaartepunt begon te verschuiven van de patiënt naar de dokter. Het onderwerp is de dokter en de patiënt is het object, vandaar de naam “patiënt”, bericht mpr21.info.

De verschuiving werd beargumenteerd met een valse opvatting van “wetenschappelijke vooruitgang” die een klassenprobleem maskeerde: experimenten werden uitgevoerd op gemarginaliseerden, zoals armen, gevangenen, geïnterneerden, slaven, indianen, prostituees… Sinds de 18e eeuw voerden artsen experimenten uit op zwarte slaven in de Europese koloniën, en vaccineerden hen zelfs opzettelijk met ziekten, zoals de pokken. In 1884 vroeg Pasteur in een brief aan de keizer van Brazilië toestemming om ter dood veroordeelde gevangenen met cholera te besmetten en zo medische behandelingen op hen te testen.

In de concentratiekampen bracht het fascisme het “nieuwe medicijn” tot volle uiting. Eenheid 731, die in 1932 door Japan werd opgericht, doodde meer dan 10.000 gevangenen die als menselijke proefkonijnen werden gebruikt. In 1944 doodde de hoofdgeneesheer van het Japanse leger, Nakamura Hirosato, 900 Indonesiërs door hen in te spuiten met een experimenteel vaccin dat een chemisch gewijzigd tetanus-toxine bevatte. Het Derde Rijk voerde ook grootschalige experimenten uit op de anti-fascisten die het gevangen hield in Auschwitz, Buchenwald, Dachau en Natzwzeiler. Nazi-artsen vaccineerden gevangenen met ziekteverwekkers zoals tyfus, gele koorts, pokken, tyfus, cholera en difterie, op zoek naar vaccins of om medische behandelingen te ontwikkelen.

Na de Tweede Wereldoorlog werden twintig artsen en drie nazi’s aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid en berecht in Neurenberg. Ter verdediging voerden de nazi’s aan dat de eed van Hippocrates niet van toepassing is in oorlogstijd, en dat de staat de belangen van de wetenschap boven die van het individu kan stellen ten bate van het collectief. De uitspraak van het Militair Tribunaal legde echter tien criteria vast voor de beoordeling van medische experimenten, die vandaag bekend staan als de “Code van Neurenberg”.

De wettelijke regeling van medische experimenten is dus een gevolg van de nederlaag van het fascisme in de Tweede Wereldoorlog.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: