Het is officieel: Ademvrij.NU daagt de staat over mondkapplicht

het-is-officieel:-ademvrij.nu-daagt-de-staat-over-mondkapplicht

21-07-21 03:29:00,

De bodemprocedure van Ademvrij.NU en Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) tegen de mondkapplicht is officieel van start gegaan. De twee organisaties hebben de dagvaarding vandaag (21 juli) aangebracht bij de rechtbank van Den Haag. Zij eisen dat de mondkapverplichting zoals die nu in de wet is vastgelegd onverbindend wordt verklaard. Mondkapjes beschermen niet tegen de verspreiding van het coronavirus, zo is bevestigd door het RIVM, en zijn schadelijk voor de gezondheid.

Het advocatenkantoor Legal Nova in Amsterdam heeft namens Ademvrij.NU (het Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes) en de ANBB (Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging) op 21 juli de staat officieel gedagvaard in een bodemprocedure tegen de mondkapplicht. De bodemprocedure werd op 3 juni al aangekondigd door Ademvrij.NU. ANBB sloot zich een week later aan bij de procedure. De crowdfunding-actie heeft inmiddels ruim 27.500 euro opgeleverd. Dat biedt voldoende basis om de procedure te starten.

Ademvrij.NU en ANBB stellen dat Hoofdstuk Va van de Wet Publieke Gezondheid en de Ministeriële Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichtingen Covid-19 van 19 november 2020 onrechtmatig zijn en daarom onverbindend dienen te worden verklaard. Zij lichten dit uitgebreid toe in de dagvaarding die op 20 juli is aangebracht bij de rechtbank.

Zij betogen in de dagvaarding dat de mondkapjesplicht een te vergaande beperkende maatregel is, omdat er

a) geen overtuigend bewijs is dat het dragen van mondneusmaskers of een draagplicht effectief is tegen verspreiding van het virus;
b) overtuigend bewijs is dat zowel het dragen van mondneusmaskers als een draagplicht niet effectief is tegen verspreiding van het virus;
c) sterke aanwijzingen zijn dat het dragen van mondkapjes zelfs leidt tot méér besmettingen;
d) overtuigend bewijs is dat het dragen van mondneusmaskers ernstige risico’s inhoudt voor de volksgezondheid en schade toebrengt, zowel lichamelijk als psychisch, aan de dragers alsmede gezonde sociale relaties verstoort.

Inperking van grondrechten

Ademvrij.NU en ANBB schrijven in de dagvaarding dat “het recht om in vrijheid en geheel onbelemmerd te kunnen ademen ieders geboorterecht [is] en wellicht een van de meest essentiële grondrechten die een mens heeft (het raakt aan de lichamelijke integriteit). De mondkapplicht schendt dat recht… Het is een verregaande inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de burger in vele dagelijkse, onontkoombare situaties: in supermarkten en winkels, horecagelegenheden, scholen, het openbaar vervoer en andere openbare ruimten.”

Voor de inperking van grondrechten die de mondkapplicht met zich meebrengt bestaan volgens de twee organisaties geen deugdelijke gronden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: