Is het ICNIRP wel neutraal? Heeft het banden met de Telecom-industrie?

is-het-icnirp-wel-neutraal?-heeft-het-banden-met-de-telecom-industrie?

21-07-21 07:52:00,

                 De onzichtbare elektromagnetische straling van o.a. de mobiele  telefoonsignalen gevisualiseerd.

 Status
ICNIRP  (International Commision on Non-Ionizing Radiation) is een vereniging geregistreerd in München, Duitsland, als een non-profitorganisatie met een wetenschappelijke missie ( statuten ). Het is formeel erkend als een officiële samenwerkende niet-statelijke actor door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). ICNIRP wordt geraadpleegd door de Europese Commissie. ICNIRP is via diverse samenwerkingsprojecten verbonden met veel organisaties die zich wereldwijd bezighouden met niet-ionische straling (NIR) en de bescherming hiertegen. Nederland hanteert, net als de meeste andere Europese landen, de blootstellingslimieten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). In 2020 heeft de ICNIRP de blootstellingslimieten geactualiseerd (aangepast aan 5G).

International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
Het lidmaatschap van de Commissie bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter en maximaal 12 leden. De ICNIRP staat voor ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’ en deze onafhankelijke commissie van internationale wetenschappers stelt onder andere blootstellingslimieten op voor de elektromagnetische velden waar onze mobiele communicatie mee werkt. De leden van de Commissie zijn deskundigen in de wetenschappelijke disciplines die relevant zijn voor niet-ioniserende stralingsbescherming (biologie, epidemiologie, natuurkunde, biofysica, geneeskunde). Bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk voor de Commissie vertegenwoordigen zij noch hun land van herkomst, noch hun instituten. ICNIRP-leden zijn verplicht om eventuele persoonlijke belangen met betrekking tot hun activiteiten voor ICNIRP op te geven. 

Verkiezing
Leden worden voor de Commissie worden gekozen uit voordrachten die door de huidige leden zijn ontvangen, door de Uitvoerende Raad van de International Radiation Protection Association (IRPA), de IRPA Associate Societies en door de nationale agentschappen voor stralingsbescherming na een open oproep voor nominaties gepubliceerd op de ICNIRP-website. In 2015 is de oproep tot nominaties uitgebreid naar internationale en nationale stralingsbeschermingsinstanties. 

Taken
De taken van de Commissie zijn o.a.:
-Het formuleren en uitvoeren van ICNIRP-beleid in overeenstemming met het Handvest en beschikbare middelen:
-het bevorderen van samenwerking met andere organisaties op het gebied van niet-ioniserende stralingsbescherming;
-blootstellingslimieten opstellen voor elektromagnetische velden.  De ICNIRP beoordeelt hiervoor regelmatig de stand van de wetenschap op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid.

Bestaat uit
De ICNIRP commissie leden bestaat in 2021 uit
Rodney Croft, de ICNIRP-voorzitter sinds mei 2020
Eric van Rongen-vice-voorzitter (mei 2020)
Tania Cestari-lid
Nigel Cridland-lid
Guglielmo d’Inzeo-lid
Akimasa Hirata-lid
Anke Huss-lid
Ken Karipidi
Carmela Marino-li
Sharon Miller-li
Gunnhild Oftedal-lid
Tsutomu Okuno-lid
Martin Röösli-lid
Soichi Watanabe-lid.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: