Pleitnota hoger beroep – Viruswaarheid

pleitnota-hoger-beroep-–-viruswaarheid

21-07-21 03:13:00,

Gerechtshof ’s-Gravenhage Voorzieningenrechter

Maandag, 19 juli 2021

I n z a k e :

  1. Stichting Viruswaarheid.nl,
  2. Willem Christiaan Engel,
  3. Jeroen Sebastiaan Pols,

Geïntimeerden,

Advocaat:  mr. G. van de Corput

tegen

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Algemene Zaken en Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Appellant,

Advocaten: mr. R.W. Veldhuis en mr. J. Bootsma

Edelachtbaar hof,

Inleiding

Ik begon het pleidooi in eerste aanleg met een Duits citaat „Es gibt kein Recht ohne Freiheit, und es gibt keine Freiheit ohne Recht.“ Dat is waar deze zaak om gaat.  Het vonnis maakt veel duidelijk. Er is op dit moment geen recht noch vrijheid. De rechter heeft het recht gebogen en gebroken om een voor de Staat gewenste uitkomst te krijgen. Inmiddels zijn er nieuwe stukken openbaar waarmee de staat niet langer kan volhouden dat de maatregelen afgewogen en proportioneel zijn. Zoals ik hierna zal toelichten, bestaat er geen enkele rechtvaardiging voor een voortzetting van welke maatregel dan ook. De bewijzen stapelen zich op dat de pandemie een gigantische zwendel is.  Ik zal eerst ingaan op de eiswijziging en het protest van de landsadvocaat. Afsluitend ga ik nog in op de rol van de rechtspraak.

Eiswijziging en inbrengen stukken

Wij hebben afgelopen week een akte tot wijziging van eis en een aantal aanvullende producties in het geding gebracht. Dit betekent dat de vordering zich richt tegen zowel de gehele Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, het Tijdelijke besluit veilige afstand en Hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid.

De Staat heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

Het eerste bezwaar is dat de termijn van vier werkdagen niet gevolgd is. De Staat zou onredelijk in de verdediging geschaad worden. Hiermee zou de Staat een instantie ontnomen worden.

Dit bezwaar treft geen doel. Ik zal toelichten waarom.

De dagvaarding in eerste aanleg behandelt namelijk alle maatregelen. Onze stelling is juist dat alle maatregelen als geheel beoordeeld moeten worden. Een argument dat zowel de Staat als uw hof negeren. Daarnaast is uitgebreid betoogd dat Hoofdstuk Va onverenigbaar is met zowel het systeem van de Wet publieke gezondheid als de Internationale gezondheidsregeling. Ook is aangevoerd dat beide hoofdstukken geen toepassing vinden omdat er geen sprake is van een epidemie.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: