Oproep aan artsen en ander medisch personeel

oproep-aan-artsen-en-ander-medisch-personeel

22-07-21 08:29:00, 0 Preview artikelen 22 juli 2021 Oproep aan artsen en ander medisch personeel

Karel van Wolferen

Het redden van mensenlevens is bijzonder, en u heeft daar waarschijnlijk heel veel meer mee te maken dan niet-medisch personeel zoals ik en de meeste andere mensen. U behoort daarmee tot een specifieke minderheid die uniek is. Ik schrijf deze oproep met u in gedachten en met de bedoeling om te proberen u over te halen om mensenlevens te redden in de situatie waarin we nu zijn terechtgekomen, een situatie waarin heel veel mensenlevens en veel ernstig lichamelijk  letsel op het spel staan. U kan dat doen omdat u, anders dan ik en de meeste andere mensen die geen achtergrond van een medische opleiding en ervaring hebben, uw omgeving met meer gezag kan adviseren over zaken die ons lichaam aangaan. Uw advies kan nog altijd een verschil uitmaken voor de toekomst van mensen die nog niet geïnjecteerd zijn met het ‘vaccin’ waarvoor velen nu in de rij staan – een toekomst die heel kort zou kunnen zijn, of een toekomst met ernstig haperende organen en veel pijn. U begrijpt dan nu al waar het mij met deze oproep om te doen is. I

nderdaad, ik vraag u om met grote nadruk uw patiënten en anderen te ontraden om zich te laten inspuiten. Niemand kan met zekerheid weten of u daarmee bij mensen die uw woorden ter harte nemen, daadwerkelijk groot lichaamsgevaar zult voorkomen. De kans dat die mensen tot de slachtoffers zouden gaan behoren, is wellicht gering, maar omdat die kans wel degelijk bestaat, rechtvaardigt dat volledig uw inmenging in de beslissing van iemand met wie u, beroepshalve of niet, hierover in gesprek raakt. Meer dan dat, als u denkt dat u zo’n beslissing met een gerust hart aan het oordeelsvermogen van de ander kan overlaten, dan is dat een foute morele redenering: men beschouwt u als geneeskundig opgeleide als meer gezaghebbend dan een willekeurig ander persoon.

Ik ben me ervan bewust dat wat ik hier zeg bij velen van u kan overkomen als ‘over de top’, misschien wel als maniakaal geraaskal.  Ikzelf kan mij alleen bij benadering een beeld vormen van de gemoedstoestand en positie in uw leven van de laatste tijd. Het is heel goed mogelijk,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: