Vaccinatie…: – Bloed is de drager van het menselijke ik.

Het zijn de secreties die het menselijk organisme zichzelf laten ervaren. Constante secreties in het bloed maken de ervaring van het Ik pas mogelijk:

Rudolf Steiner: “Het principe voor de ontwikkeling van het Ik ligt in het bloed. Een Ik kan alleen tot uitdrukking komen wanneer een wezen in staat is in zichzelf de beelden te vormen die het van de buitenwereld genereert. Een IK-wezen moet in staat zijn de uiterlijke wereld in zich op te nemen en in zichzelf weer opnieuw te doen ontstaan. Indien de mens slechts hersenen had, zou hij slechts beelden van de uiterlijke wereld in zichzelf kunnen genereren en deze in zichzelf kunnen ervaren; hij zou dan slechts in staat zijn tegen zichzelf te zeggen: De uiterlijke wereld wordt opnieuw in mij herhaald als een spiegelbeeld; maar als hij deze herhaling van de uiterlijke wereld kan opbouwen tot een nieuwe verschijningsvorm, dan is deze verschijningsvorm niet langer alleen maar de uiterlijke wereld: het is ” Ik “. Een wezen met een louter sympathisch zenuwstelsel spiegelt de buitenwereld, het beleeft deze buitenwereld dus nog niet als zichzelf, nog niet als een innerlijk leven. Een wezen met een ruggenmerg en hersenen ervaart de weerspiegeling als zijn innerlijk leven. Een wezen met bloed echter, ervaart zijn innerlijk leven als zijn eigen verschijningsvorm. Door het bloed wordt, met behulp van de zuurstof van de uiterlijke wereld volgens de voorstellingen van het innerlijk leven, het eigen lichaam gevormd. Dit vormgeven wordt uitgedrukt als Ik-waarneming.” (Lit.:GA 55, p. 57f)

“Als u dat orgaan beschouwt dat wij moeten beschouwen als het centrale orgaan voor het menselijk organisme, het bloedstelsel, als u ziet hoe enerzijds het bloed zich voortdurend ververst door zuurstof op te nemen, en als u anderzijds het bloedstelsel beschouwt als het instrument van het menselijk Ik, dan kunnen wij zeggen: als het bloed onveranderd door het menselijk organisme zou stromen, zou het niet het orgaan van het menselijk Ik kunnen zijn, dat in de meest eminente zin het orgaan is dat de mens zichzelf innerlijk doet ervaren. Alleen doordat het bloed in zichzelf veranderingen ondergaat en weer als ánders terugkeert, dat er dus secreties van veranderd bloed plaatsvinden, alleen daardoor is het mogelijk dat de mens niet alleen het Ik heeft, maar het ook kan ervaren met behulp van zijn zintuiglijk-fysieke instrument, het bloed”. (Lit.:GA 128, p. 100)

%d bloggers liken dit: