Toren van Dystopia

toren-van-dystopia

14-08-21 01: 59: 00,

door Patrick Dewals

Patrick Dewals: Hoe is het, bijna een jaar na het uitbreken van de Corona-crisis, gesteld met de geestelijke gezondheid van de bevolking?

Mattias Desmet: Tot nu toe zijn er weinig cijfers die de evolutie laten zien van mogelijke indicatoren, zoals het gebruik van antidepressiva en anxiolytica of het aantal zelfmoorden. Het is echter bijzonder belangrijk om het geestelijk welzijn in de Corona-crisis in zijn historische ontwikkeling te plaatsen. Geestelijke gezondheid was al decennia aan het dalen. Het aantal depressies en angsten, en ook het aantal zelfmoorden, neemt al geruime tijd gestaag toe.

En de laatste jaren is er een enorme stijging van het ziekteverzuim als gevolg van geestelijke gezondheidsproblemen en burn-out. In het jaar voorafgaand aan de uitbraak van Corona kon men deze malaise exponentieel voelen toenemen. Dit wekte de indruk dat de samenleving afstevende op een kritiek punt waar een psychologische “reorganisatie” van het sociale systeem onvermijdelijk was. Dit gebeurt nu met Corona.

Aanvankelijk konden we constateren dat mensen die weinig van het virus afwisten vreselijke angsten opriepen, en er was sprake van een echte sociale paniekreactie. Dit gebeurt vooral wanneer er al een sterke latente angst is bij een persoon of bevolking.

De psychologische dimensies van de huidige Corona-crisis worden sterk onderschat.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: