Schots echtpaar sterft in ziekenhuis aan Covid – ondanks dubbele vaccinaties

schots-echtpaar-sterft-in-ziekenhuis-aan-covid-–-ondanks-dubbele-vaccinaties

15-08-21 02:44:00,

Foto: privé

Weer een van die berichten die we de komende maanden steeds vaker zullen zien: In Schotland is een “volledig gevaccineerd” echtpaar nu officieel overleden aan Corona. Beide echtgenoten, zogenaamd “maximaal beschermd” door de dubbele vaccinatie, overleden binnen 12 uur na elkaar, elk met een ernstige kuur van Covid, bericht de Britse Dailymail.co.uk. Bittere ironie: de twee 71- en 73-jarige senioren waren, zoals veel angstzaaiers van hun generatie, sinds het begin van de coronacrisis bijzonder contactschuw en voorzichtig, uit angst voor infectie.

May en John Cropley, die volgens de krant juist dit jaar na 50 jaar huwelijk hun gouden huwelijksjubileum vierden, waren beiden opgelucht toen zij de dubbele inenting kregen, meldden de buren. Voordien hadden ze zich bijna volledig afgezonderd uit angst voor infectie. Daarna waagden zij zich weer onder de mensen – in de bedrieglijke overtuiging dat zij waren geïmmuniseerd of althans beschermd tegen een ernstige vorm van de ziekte. Tot hun afgrijzen volgde het positieve testresultaat ongeveer een maand geleden toen zij zich lieten testen na het begin van de griepsymptomen. De ontzette neef van de vrouw vertelt de Daily Mail dat het voor hen beiden een compleet raadsel was hoe zij de ziekte hadden kunnen oplopen.

Bedrieglijk geloof in vaccinatie

Alles wat bekend is, is dat beide echtgenoten leden aan eerdere ziektes. Na de besmetting werden beiden vrij snel na elkaar in het ziekenhuis opgenomen, waar eerst de man overleed – en even later zijn vrouw, die erop had aangedrongen de behandeling te staken nadat zij het bericht van overlijden van haar man had ontvangen.

De voor de hand liggende veronderstelling dat het hier niet om Covid-slachtoffers gaat, maar om klassieke vaccinatiedoden, die hun infectie misschien door vaccinatie hebben opgelopen, kan niet zonder meer worden verworpen. Sommige critici hebben reeds de vraag gesteld: “Is de vaccinatie misschien dodelijker dan de ziekte?” Maar zelfs als dit niet het geval zou zijn en de twee Schotten moeten worden beschouwd als “aan” (of “met”) Corona-doden, zijn de vaccinzelotenhier in ieder geval de klos – en zullen zij waarschijnlijk in verklaringsnood verkeren: want juist het voorkomen van dergelijke drama’s zou eigenlijk het doel van vaccinatie moeten zijn. Als de vaccins zelfs geen intensieve medische behandeling, kunstmatige beademing of dodelijk ziekteverloop kunnen voorkomen, zoals momenteel in Israël en de V.S. te zien is, wat voor zin heeft vaccinatie dan nog?

Vaccincatastrofe: Israël – 85-90% van de in het ziekenhuis opgenomen Covidpatiënten zijn dubbel gevaccineerd / VS – significant hogere sterftecijfers onder gehospitaliseerde gevaccineerden


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

COVID “Delta Variant” is gewoon een sjieke naam voor vaccinschade

%d bloggers liken dit: