Ethiek en energietransitie

ethiek-en-energietransitie

17-08-21 06:00:00,

Een orgie van verspilling, uitputting en milieu-vervuiling.

Een gastbijdrage van Bert Pijnse van der Aa.

 ‘Alles van waarde is weerloos’ schreef de dichter Lucebert en ‘Niets is wat het lijkt’ de Utrechtse dichter Crone. Om de energietransitie mogelijk te maken moesten eeuwenoude waarden en gebruiken worden vervangen door nieuwe. Die ging de elite (VN) uitdragen met niet aflatende inzet.

Ethiek is de set van waarden die mensen in een zekere beschaving leert over het verschil tussen goeden kwaad.  De Cristelijke ethiek werd gebaseerd op de tien geboden. Het feit, dat er daarvan nog slechts enkele worden geëerbiedigd, maakt duidelijk dat ethiek onderhevig is aan verandering in de tijd. Het is de tijdgeest die bepaalt in hoeverre ethiek nog een rol speelt.

Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. (bron: wikipedia )_

In de wereld van ‘hernieuwbare energie werden ‘vrijwel alle regels die betrekking hadden op goed koopmanschap geschrapt. De moeder van alle leugens is het woord ‘hernieuwbare energie’, want dat kan niet bestaan (zie homepage Carlo Rovelli). Om te beginnen al door het woord ‘hernieuwbare energie’ in te voeren werd het volk misleid, want het suggereert dat het Perpetuum Mobile zou bestaan. Dat was de eerste onwaarheid. Oplichting is volgens het wetboek van strafrecht  een vorm van bedrog, een misdrijf waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen (artikel 326 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht), maar kennelijk niet in de handel in ‘groene’ of ‘duurzame’ stroom.

Een energieleverancier die zegt 100% groene stroom te leveren, maakt zich in de eerste plaats schuldig aan misleiding van de consument in reclame-uitingen. Met name in brutale televisie reclames. De ACM –Autoriteit Consumenten Markt zou deze reclames hebben moeten verbieden op grond van pure leugens en bedrog maar deed dat niet.

De oplichting manifesteert zich, doordat energieleveranciers ”groene”, (elektrische energie) zeggen te leveren, terwijl daar geen sprake van kan zijn. Ze leveren fake stroom waarbij ze verwijzen naar zogenaamde VPPA’s: Virtual Power Purchase Agreements, contracten waarin de energieleverancier dus virtuele stroom afneemt van een wind- of zonnepark.  Stroom die niet fysiek wordt geleverd en ook niet wordt opgewekt;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: