De nieuwe Puriteinen en hun totalitaire ideologie

18-08-21 03: 42: 00,

Zuletzt aktualisiert am 18. Augustus 2021.

Jeffrey A. Tucker, een van de meest welsprekende pleitbezorgers van het liberalisme in de VS, geeft een profiel van de nieuwe Puriteinen en hun totalitaire ideologie. Een gastessay.

Die neuen Puritaner und ihre totalitäre Ideologie

Brownstone Institute web site

Elke politieke ideologie heeft drie componenten: een visie van een hel met een vijand die vernietigd moet worden, een visie van een meer perfecte wereld, en een plan voor de overgang van de een naar de ander. Om deze overgang te bewerkstelligen tracht elke ideologie gewoonlijk het machtigste instrument van de samenleving, de staat, over te nemen en te gebruiken.

Om deze reden neigen politieke ideologieën naar totalitarisme. Zij zijn in wezen gebaseerd op het terzijde schuiven van de voorkeuren en keuzes van mensen en het vervangen daarvan door uitgebreide geloofssystemen en voorgeschreven gedragingen.

Het voor de hand liggende voorbeeld is het communisme. Het kapitalisme is zijn hel, de dictatuur van het proletariaat en de afschaffing van het privé-eigendom zijn hemel, en het middel om dit doel te bereiken is gewelddadige onteigening. Socialisme is een verwaterde versie van hetzelfde: In de traditie van het Fabianisme[1] wordt het doel bereikt door de markteconomie om te vormen tot een planeconomie. Elke stap in de richting van meer staatscontrole wordt als vooruitgang gepresenteerd.

Dit is een paradigmatisch geval, maar niet het enige. Fascisme ziet wereldhandel, individualisme en immigratie als de hel, terwijl een krachtig nationalisme de hemel is: het middel tot verandering is een groot leider. Hetzelfde kan worden waargenomen in bepaalde vormen van theocratisch religieus traditionalisme: Er is maar één weg naar de hemel, iedereen moet die aanvaarden, en ketters worden gezien als agenten van het kwaad die zich verzetten tegen de verwezenlijking van de universele regel van het ware geloof. Voor de ideologie van het racisme is de vermenging van volkeren en rassen de hel, de hemel de raszuiverheid, en het middel tot verandering de uitsluiting of uitroeiing van sommige “inferieure” rassen.

Elk van deze ideologieën heeft een primaire intellectuele focus, een verhaal om de geest bezig te houden: deze verhalen omvatten uitbuiting, ongelijkheid, verlossing, rassentheorie, nationale identiteit. Elk gebruikt zijn eigen taal,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: