Julian Assange over Afghanistan

julian-assange-over-afghanistan

19-08-21 08: 33: 00,

De Globalisten willen dat we ons concentreren op de Amerikanen die gestrand zijn in Afghanistan in plaats van op de komende resultaten van de Arizona audits en van de 8 andere staten die nu audits uitvoeren, om nog maar te zwijgen van de ineenstorting van het pandemieverhaal, noch van de decennia van onbeperkte oorlogsvoering van de CCP en de daaruit voortvloeiende institutionele ineenstorting, die al het voorgaande mogelijk maakten.

Het is nu onontkoombaar dat de regering-Biden actief de machtsovername door de Taliban van Afghanistan en de daarmee gepaard gaande humanitaire crisis mogelijk heeft gemaakt, waarbij de langdurige uitroeiing van tienduizenden Amerikanen en Afghaanse helpers van de VS-missie verzekerd lijkt.

Raheem Kassam op The National Pulse meldt dat, “Joe Biden’s State Department bewoog om een kritisch State Department programma te annuleren dat gericht was op het verstrekken van snelle en veilige evacuaties van Amerikanen uit crisisgebieden slechts maanden voor de val van Kabul…”

Het blockbuster rapport op woensdag concentreert zich op een “SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED” State Department document van het bureau van vice-minister van Buitenlandse Zaken Brian P.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: