Artsen voor waarheid

artsen-voor-waarheid

20-08-21 04:46:00,

Hippocrates van Kos (ca.460 v. Chr.- 370 v. Chr.) was een Griekse arts die zijn leerlingen bij het toetreden tot de beroepsgemeenschap van artsen
een eed liet zweren: de eed van Hippocrates, over toewijding, gedrag ten opzichte van patiënten en ethische opvattingen van de medicus (in 2005 opnieuw bekrachtigd). Moderne beeldhouwers voelden de roep om Hippocrates te gedenken en te eren in een bronzen beeld dat de predikende Hippocrates en aanbiddende leerlingen voorstelt. 

Covid-19 is de aanleiding geweest voor de oprichting van de stichting Artsen voor Waarheid eind december 2020. Hun motto is: “ laten we ons verenigen als mensheid om waarheid en ethiek terug te brengen binnen de geneeskunde”.

De Coronacrisis heeft de mensheid in al haar levensaspecten in de greep en dat al zolang. Cruciale en fundamentele grondrechten zijn omwille van ongefundeerde medische redenen van de mensen afgenomen. Experimentele inentingen worden ons opgedrongen en wellicht zelfs verplicht? Een opgedrongen beleid die tegen de Neurenberg Code (ontstaan na de W0II), de eed van Hippocrates (een artseneed) en de tegen de mensenrechten indruist?

Artsen voor waarheid
Vele internationale experts, artsen en juristen vinden de basis voor politiek en medisch corona beleid, ondoorzichtig en ongefundeerd. De huidige maatregelen en medische protocollen contraproductief, destructief en absoluut onacceptabel.
Respectabele wetenschappers en andere leden van onze maatschappij die dit onderschrijven, worden monddood gemaakt, ‘gecanceld’ en ‘geframed’ door politiek, censuur en media-aanvallen. In dit licht kunnen we ook nader kijken naar de wijziging die in januari 2020 is doorgevoerd binnen de wet GGZ. Onder deze wet kunnen critici van het beleid onder de noemer ‘waanideeën’ gedwongen worden gehospitaliseerd zonder tussenkomst van de psychiater en de rechter!

In steeds meer landen verenigen artsen zich ‘voor de waarheid’ over het ontstaan van de coronapandemie en beschuldigen regeringen en media van ‘angstzaaierij’ en ‘bevolkingsonderdrukking’. Ze zetten vraagtekens bij het ‘verhaal’ wat regering en media over de COVID-pandemie, naar buiten brengen en wat juist niet naar buiten gebracht wordt.

De stichting artsen ‘voor waarheid’ zal hierop een antwoord geven door een open debat te voeren met alle leden van de maatschappij. Zij wil nadrukkelijk een aanspreekpunt en een spreekbuis zijn voor en een platform bieden aan artsen en overige leden binnen de maatschappij. Zij zal op vreedzame wijze,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: