Vroeg rutte het volk om op te staan of toonde een psychopaat zijn ware gezicht?

vroeg-rutte-het-volk-om-op-te-staan-of-toonde-een-psychopaat-zijn-ware-gezicht?

23-08-21 01:00:00,

“In dat kader wil ik dit stukje inleiding afsluiten om op dat prachtige citaat van professor Oud te reageren met een citaat van Abraham Kuyper uit zijn rede ter inwijding van de Vrije Universiteit. Hij zei daar: “Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.”

Dit zei mark rutte op 24 februari 2021. Hij citeerde Abraham Kuyper tijdens een debat in de Tweede Kamer met zijn welbekende glimlach.

Abraham Kuyper was een Nederlands theoloog, predikant, staatsman en journalist. Kuyper was ook de oprichter van de ARP, de eerste politieke partij in Nederland. Ook was hij de stichter van de Vrije Universiteit. (bron)

Kuyper wilde hiermee zeggen dat wanneer je een regering hebt die over de schreef gaat de burgers daar zelf schuldig aan zijn. Als volk mag je het nooit zo ver laten komen. Je bent zelf nalatig geweest omdat het je plicht is als burger om je eigen vrijheid te beschermen. Doe je dat niet dan zijn de consequenties de schuld van het volk en niet van de staat.

Als je weet dat regelingen en wetten van een overheid niet juist zijn, dan is het je morele plicht om die niet te gehoorzamen en weerstand te bieden aan een tirannieke overheid. We zijn het misschien vergeten maar ‘burgerlijke ongehoorzaamheid is een heel belangrijk element in een democratie.

Abraham Kuyper

Bedoelde mark rutte dit ook zo? Hoe wilde hij dat het volk dit interpreteerde?

Het eerste wat in je op zou kunnen komen is dat hij hier tussen neus en lippen door smeekt aan het volk dat we op moeten staan omdat hij het zelf niet meer kan stoppen. Als we dat collectief zo interpreteren dan is dat prima en marcheren we vanuit alle hoeken van het land richting Den Haag.

rutte aan het roer betekent EU, schwab, WHO seksrichtlijnen voor kinderen, globalisme, massa immigratie, volkshysterie, corruptie, het aanzwengelen van de stupide woke-cultuur en eeuwige leugens.

mark rutte is een visieloze man met een opdracht. Als geen ander kan hij Nederland richting een totalitaire samenleving trekken zonder dat een groot deel van de bevolking het door heeft.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: