Politieman schrijft open brief: LATEN WE TEGEN DE TYRANNIE OPSTAAN

politieman-schrijft-open-brief:-laten-we-tegen-de-tyrannie-opstaan

27-08-21 06:36:00,

Beste lezer,

Dit is mijn open brief, als politieagent, vandaag in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland.

Ik ben meer dan 20 jaar in dienst, en als geclassificeerd rechercheur ben ik een professioneel onderzoeker. Ik ben er trots op dat ik in staat ben om onafhankelijk informatie te verzamelen en te beoordelen, de geloofwaardigheid en herkomst ervan vast te stellen, en op basis van de feiten een conclusie te trekken. Niet minder dan wat u beroepsmatig van mij zou verwachten.

Politieagent zijn maakt je om duidelijke redenen cynisch en sceptisch, goed nieuws is niet iets waar je dagelijks mee te maken hebt.

Toen ik in dienst trad, werd mij verteld dat wij deel uitmaakten van een tripartiet bestuurssysteem, samen met de centrale en lokale overheid, maar er werd benadrukt dat wij “onafhankelijk” waren. Mij werd ook gezegd dat als je een bevel kreeg dat onethisch of onwettig was, dat we ons dan niet alleen tegen dat bevel konden verzetten, maar dat we ook de plicht hadden om dat bevel niet op te volgen. Het belangrijkste, en de voornaamste reden waarom agenten in het Verenigd Koninkrijk niet gewapend zijn, is dat wij politietaken uitvoeren met de instemming van het volk.

Ik lees graag militaire geschiedenis, wereldwijde politietechnieken (boeken over FBI-zaken, enz.) en geopolitiek, dus het was heel gemakkelijk om de donkere kant van de geschiedenis die zich de afgelopen 19 maanden herhaalde, samen te voegen en te doorzien. Misschien ziet u, lezer, het niet, dus laat me u helpen uw weg te vinden.

Mijn eerste waarschuwing was het gebruik van eindeloze propaganda in elk mediaformaat, dodentol als een dagelijkse metriek op het nieuws… De nieuwszenders die plotseling alomtegenwoordig opgaan in de ene stem van de regering, met zeer weinig kleine, zo niet verborgen uitzonderingen.

Ik heb mijn opleiding op een serieuze manier toegepast nadat ik honderden uren had besteed aan het bestuderen van de COVID -19 “pandemie” en ik kon de woorden van Churchill in mijn hoofd horen: “Never let a good crisis go to waste”.

Ik stelde onomstotelijk vast dat de PCR-test niet ontworpen is om ziekten op te sporen en enorm vatbaar is voor frauduleus misbruik wanneer hij wordt gebruikt met cycli die hoger zijn dan een bovengrens van 30. Talrijke verzoeken van de F.O.I.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: