Vaccinatie dwang en “The Great Reset”

vaccinatie-dwang-en-“the-great-reset”

28-08-21 12:02:00,

De druk op de ongevaccineerden neemt toe. Terwijl de gevaccineerden in sommige landen een deel van hun vrijheden terugkrijgen die hen door de covid mandaten zijn ontnomen, zijn de ongevaccineerden er niet zo goed aan toe. Zij worden het doelwit van discriminatie. De toegang tot openbare ruimten en reizen wordt voor hen moeilijker gemaakt. In sommige landen bestaat er zelfs voor sommige beroepen een verplichte vaccinatie, schrijft professor Philipp Bagus.

Maar waarom is de vaccinatiecampagne zo belangrijk voor de regeringen dat zij de druk zozeer opvoeren? En wie heeft belang bij de wereldwijde vaccinatiecampagne?

Om deze vragen te beantwoorden, moet het heersende vaccinatie-narratief worden geanalyseerd en moet de vraag worden gesteld wie daarvan profiteert. Daarbij moet de alliantie van belangen tussen de staat, de media, de farmaceutische industrie en de supranationale instellingen aan de orde worden gesteld.

Laten we beginnen met de farmaceutische industrie. Deze heeft een duidelijk economisch belang bij de vaccinatiecampagne. Zij maakt enorme winsten door wijdverspreide vaccinatie.

En hoe zit het met de staat? In de covid-19 crisis hebben politici systematisch angst en hysterie aangewakkerd. Dit was geen toeval en is niet verwonderlijk, omdat de staat zijn bestaansreden baseert op het argument dat hij de bevolking beschermt tegen interne en externe gevaren. De staat is gebouwd op angst. Het narratief is dat de burger zonder de hulp van de staat weerloos zou zijn tegen honger, armoede, ongelukken, oorlog, terrorisme, ziekten, natuurrampen en pandemieën. Het is daarom in het belang van de staat om angst in te boezemen voor mogelijke gevaren, die hij vervolgens pretendeert op te lossen, waarbij hij zijn macht uitbreidt. Een betrekkelijk recent voorbeeld is de beperking van de burgerlijke vrijheden in de VS als reactie op de dreiging van terrorisme na de aanslagen van 9-11 en de tweede oorlog in Irak. Op dezelfde manier was het in het belang van regeringen om doelbewust angst aan te wakkeren en covid-19 af te schilderen als een uniek dodelijk virus om de staatsmacht uit te breiden in een mate die ongekend was in vredestijd ten koste van de fundamentele rechten van de burgers.

Toen de corona-crisis begon en er nog niet veel bekend was over het potentiële gevaar van het virus, werden politici geconfronteerd met een asymmetrische pay-off. Wanneer politici een gevaar onderschatten en niet reageren,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: