Vochtblaasjes (zonneallergie) door de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV).

vochtblaasjes-(zonneallergie)-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-(emv).

29-08-21 06:48:00,

                                                        Vochtblaasjes door de kunstmatige elektromagnetische velden op een zonnige dag.
De huid is verreweg het grootste orgaan van ons lichaam. De huid ‘omvat’ het lichaam, het lichaam met een eigen bloedsomloop, zenuwvoorziening, hormoonbesturing, vet-, spier- en bindweefsel en draagt bovendien haren, zweetklieren en een groot aantal detectoren en receptoren. De huid vangt veel fysische en chemische signalen (‘triggers’) uit de omgeving op en beschermt het lichaam tegen uitdroging en de invloeden van buiten. De huid heeft dus een soort ‘poortwachtersfunctie’. We merken er niets van maar wèl wanneer er reacties optreden wanneer de ‘poortwachtersfunctie’ niet meer voldoet.

Wanneer de huid reageert
Dan reageert de huid en geeft klachten zoals bij mensen die niet tegen het zonlicht kunnen de CPLD ‘ers (Chronische Polymorfe Licht Dermatose) en/of  mensen die niet tegen de elektromagnetische velden (EMV) kunnen, de EHS ‘ers (Elektrohypersensitiviteit) genoemd. CPLD1 en EHS2 vertonen dan ook grote overlap.

 CPLD 1. Wat is CPLD?
CPLD,  Chronische Polymorfe Lichtdermatose (ook wel PLE of PLME genaamd) is een chronische jeukende huidaandoening die ontstaat nadat de huid is blootgesteld aan de zon. De uitdrukking polymorf geeft aan dat er verschillende variaties zijn, zoals: roodheid van de huid, bultjes, blaasjes en een schilferende huid. De huid beschadigd als ze aan de zon wordt blootgesteld. Er komen verschillende soorten natuurlijke straling in het zonlicht voor zoals;
-UV-A straling is langgolvig en komt zomers en ‘s winters in gelijke mate in het zonlicht voor. Zo’n 95%  van de natuurlijke ultraviolette straling is UV-A;
-UV-B straling is kortgolvig en is zomers sterker in het zonlicht aanwezig dan ’s winters. Slechts 5% van het atmosferisch UV-B bereikt het aardoppervlak; het overige deel wordt door de ozonlaag vanaf 15 km hoogte in de stratosfeer tegengehouden;
-UV-C is kortgolvig. Het overgrote deel van het UV-C licht wordt door atmosferische zuurstofmoleculen geabsorbeerd en dus weg gefilterd (niet alles dus)!

EHS 2. Wat is EHS?
Elektrohypersensitiviteit (EHS) is het verschijnsel dat mensen lichamelijk reageren op sommige kunstmatige elektromagnetische velden van draadloze apparaten of installaties. In het algemeen geldt: stralingsbelasting weg, klachten weg (al kan dat enige tijd duren). Dit laatste is in Nederland al niet meer mogelijk met een dekkingsgraad van (in 2021) 98% draadloos bereik! De elektromagnetische straling leidt tot een stressrespons in het lichaam die bij ieder op een andere manier tot uiting komt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: