Klimaatcrisis afgelast wegens verzadigingseffect van CO2

klimaatcrisis-afgelast-wegens-verzadigingseffect-van-co2

30-08-21 09:06:00,

Auteur: David Wojick (VS).

De klimaat’crisis’ lijkt een stille dood te gaan sterven, nu nog ver weg aan de grens van de wetenschap. En dus heeft het nieuws over deze aanstaande dood de mainstream nog niet bereikt.

De hoogleraren William van Wijngaarden (Canada) en William Happer (VS) hebben zeer belangrijk onderzoek gepubliceerd naar de stralingsverzadiging van de belangrijkste broeikasgassen. Hun eerste rapport is simpelweg getiteld “Relative Potency of Greenhouse Molecules“. Het is gebaseerd op grote doorbraak in de stralingsfysica.

William van Wijngaarden.

Tot voor kort waren de schattingen van de potentie van de broeikas gebaseerd op benaderingsbanden van geabsorbeerde stralingsgolflengten. Nu hebben de auteurs lijn voor lijn spectrale analyse gedaan, waarbij ze hebben gekeken naar meer dan 300.000 individuele golflengten binnen deze banden.

Het blijkt dat verzadiging veel sneller optreedt dan eerder werd gedacht. Met name de primaire broeikasgassen, CO2 en H2O, blijken bij de huidige atmosferische concentraties “extreem verzadigd” te zijn.

Deze resultaten suggereren sterk dat de gevaarlijke opwarming van meerdere graden die wordt verondersteld door de klimaat’crisis’ eenvoudigweg niet kan plaatsvinden. Is CO2 significant onwerkzaam? Dit zou nu een belangrijke onderzoeksvraag moeten zijn.

Het eerste artikel, Dependence of Earth’s Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases, is hier te vinden. Het tweede artikel hier.

Het tweede artikel breidt het onderzoek uit tot methaan, lachgas en ozon. Alle drie hebben belangrijke implicaties voor het klimaatbeleid, waaronder het landbouwbeleid. Vooral methaan is het doelwit geworden van een heksenjacht op het gebied van klimaatbeleid. Professor Happer heeft een verhelderende video over dit onderwerp gemaakt. Bekijk mijn introductie en de video hier.

Een jaar geleden schreef ik voor het eerst over dit baanbrekende onderzoek, zie mijn artikel hier.  Sindsdien ben ik verder gedoken in hun onderzoek. Over broeikasgasverzadiging staat bijna niets in de wetenschappelijke literatuur en daar moet verandering in komen.

William Happer.

Terzijde: er is een enorme literatuur over ‘CO2-verzadiging’, maar het gaat over de verzadiging van poreus gesteente tijdens diepe putinjectie. Dat is een groot probleem bij de zogenaamde CO2-vastlegging, waarbij CO2 uit onze uitstoot wordt gehaald en (hopelijk) ondergronds wordt opgeslagen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: