Modelbrief aan werkgever i.v.m. testplicht

modelbrief-aan-werkgever-ivm.-testplicht

30-08-21 10:38:00,

Voor de reden waarom het verstandig kan zijn zo’n brief te sturen, zie https://viruswaarheid.nl/informeren/mijn-werkgever-wil-dat-ik-mij-laat-testen-vaccineren/

AAN:
Naam en adres van de werkgever

Plaats ……….  Datum………….

Geachte werkgever,

U heeft mij laten weten dat ik mij voortaan op Covid-19 moet laten testen en dat ik een bewijs van die test zal moeten tonen vooraleer toegang tot mijn werk te krijgen, Ik heb tegen deze gang van zaken ernstig bezwaar. Daarom zal ik mij niet aan een test onderwerpen.

  1. Mijn eerste bezwaar is dat u daarmee inbreuk maakt op mijn medische privacy. Of ik nu een SOA of een andere ziekte heb, zwanger ben (DOORHALEN ALS DE SCHRIJVER EEN MAN IS) of het Covid-19 virus of een ander virus onder de leden heb, ik hoef u dat allemaal niet te vertellen.
  2. Het is bovendien algemeen bekend dat een test niet geschikt is om vast te stellen of iemand Covid-19 heeft. Testen zonder dat iemand klachten heeft, is zinloos. Ik herinner u eraan dat zelfs onze minister-president dat heeft gezegd. Zie https://youtu.be/6h9Zonw4jXk
  3. U kunt er overigens van verzekerd zijn dat ik niet naar het werk kom wanneer ik mij ziek voel. Zo heb ik altijd gehandeld en dat blijf ik doen.
  4. Dat neemt niet weg dat ik u graag tegemoet wil komen. Mocht u vrezen dat ik Covid-19 onder de leden heb, dan ben ik te allen tijde bereid mij medisch te laten onderzoeken door de bedrijfsarts of de ARBO-arts.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: