Stressreactie veroorzaakt door de draadloze communicatie.

stressreactie-veroorzaakt-door-de-draadloze-communicatie.

31-08-21 07:51:00,

In Groen kennisnet, het vakblad voor de groene sector staat 25 april 2020 te lezen dat planten bij blootstelling aan elektromagnetische velden een stressreactie laten zien. Door het groeiend gebruik van draadloze apparatuur zoals mobiele telefoons, wifi en andere draadloze apparatuur, neemt de kunstmatige elektromagnetische straling in de kas toe.

 Gevolg kunstmatige straling in de kas
De groei van planten wordt beïnvloed door omgevingsfactoren als licht, temperatuur, luchtvochtigheid en CO₂-gehalte. Planten reageren dus op veranderingen. Het gevolg van de kunstmatige elektromagnetische straling voor de draadloze communicatie, sinds de opkomst van alle draadloze apparatuur is een nieuwe factor die de groei beïnvloedt. Mobiele telefoons, wifi en andere draadloze apparatuur rukken op in de kas en daarmee hun elektromagnetische velden. En met de komst van 5G zullen de frequenties nog korter worden omdat deze techniek mmWave-frequenties gebruikt.   Frequenties met een golflengte rond een millimeter, de extreem hoge frequenties (EHF’s*). Radiogolven in deze band hebben golflengten van tien tot één millimeter en worden ook wel de millimeterband genoemd en straling in deze band hebben millimetergolven (MMW of mmWave).

*Extreem hoge frequentie (EHF) is de aanduiding van de International Telecommunication Union (ITU) voor de band van radiofrequenties in het elektromagnetische spectrum van 30 tot 300 gigahertz (GHz). Het ligt tussen de superhoge frequentieband en de verre infraroodband, waarvan het onderste deel de terahertz-band is.

Mensen
Een organisme is een levend biologisch wezen met een eigen metabolisme. Een plant is een organisme. Andere organismen zijn mensen, dieren, en bacteriën. Niet alleen planten reageren op dus op deze veranderingen, maar ook mensen https://www.pepijnvanerp.nl/2013/05/danish-school-experiment-with-wifi-routers-and-garden-cress-good-example-of-bad-science/. Mensen reageren ook op deze nieuwe factor; de kunstmatige elektromagnetische velden van de draadloze communicatie. Net als op de natuurlijke elektromagnetische velden dat bij iedereen bekend is. Dat mensen regeren op de zon (de natuurlijke straling) die op de huid komt, waardoor de huid in een zelfbeschermingsmodus komt. Door het zonlicht verdikt namelijk de opperhuid en de huid en maakt een pigment aan met de naam melanine, als bescherming. Het compensatiemechanismen van ons lichaam heeft wel de tijd nodig om zich aan te passen en moet ook deze tijd krijgen. De frequentie golven van alle draadloze toepassingen zijn echter té snel ingevoerd en geven begin 21ste eeuw gezondheidsproblemen die te wijten zijn aan de té snelle invoering van alle draadloze technieken en er geen plek meer is in Nederland waar een nu al elektrogevoelige mens voor de draadloze verbindingen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: