Hoe kregen ze het voor elkaar?

hoe-kregen-ze-het-voor-elkaar?

01-09-21 08:44:00, 0 Preview artikelen 1 september 2021 Hoe kregen ze het voor elkaar?

Karel van Wolferen

Twee weken geleden beloofde ik op deze plek meer te zeggen over de aanstichters van wat we op ditmoment meemaken. Velen zullen zich afvragen hoe zij het gedaan hebben gekregen om de eerste succesvolle stappen te zetten naar totalitaire overheersing van het merendeel van de wereldbevolking. Het blijft moeilijk te verklaren hoe hele bevolkingen verordeningen slikten die een eind maakten aan normaal samenleven, en hoe verbazingwekkend gewillig men zich massaal als idioten ging gedragen. Zoals waarschijnlijk menig ander ben ik nieuwsgierig naar de verwarring van toekomstige historici als die zich gaan afvragen hoe het in vredesnaam mogelijk was dat mensen zich en masse elke dag uitdosten met maskers voor neus en mond, zelfs op de fiets of in de auto, sport beoefenend en zelfs kinderen barend (dat was in sommige ziekenhuiskraamafdelingen verplicht). Hoe zijn onze  samenlevingen gereduceerd tot zulke krankzinnigheid? Hoe kon de realiteitszin die in ontwikkelde culturen de mens tijdens het volwassen worden wordt bijgebracht, plotseling verdwijnen? I

n bijna een jaar van Gezond Verstandnummers hebben wij verslag gedaan van sommige essentiële omstandigheden van deze ongelooflijk scherpe bocht in de geschiedenis van de mens. Verslag van de heersende informatiestroom afkomstig van een mediamacht die zich uitsluitend ging lenen voor overheidspropaganda zonder dat het merendeel van het publiek daar erg in had. Van het verraad van de ambtelijke controle over medische beroepsgroepen die de veelal argeloos gehoorzamende doorsnee-artsen konden intimideren tot het punt waarop deze een benauwende onzekerheid over het al of niet toelaatbare binnen de uitvoering van hun vak, tot buiten de grens van hun bewustzijn konden duwen. Van de voortgaande onttakeling van een al zeer gammel staatsrechtelijk stelsel ter bescherming van burgers, door het wegvallen van een controlerend parlement en rechterlijke macht. Van een uitvoerende macht die klakkeloos opdrachten van buiten de eigen landsgrenzen omzet in draconische wetten en daar het etiket ‘mandaat’ op plakt. Veel daarvan, eigenlijk alles daarvan, blijft ons voorstellingsvermogen tarten. We kunnen bij het wakker worden ’s ochtends toch eigenlijk niet goed geloven dat het allemaal echt is gebeurd, en nog blijft gebeuren.

Dat waren de ontwikkelingen aan de besturende kant. Ik wil hier even de gelegenheid aangrijpen om minder hogerop dan de instituties die ons als burgers in de steek hebben gelaten,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: