Serie over de Bondsdagverkiezing 2021 – ÖDP

serie-over-de-bondsdagverkiezing-2021-–-odp

01-09-21 09: 16: 00,

Vandaag bieden wij onze lezers informatie over de Ecologisch Democratische Partij, de ÖDP. Mijn indruk van deze partij, die in het hele land weinig bekendheid geniet maar in Beieren al zetels heeft, zou ik als volgt kunnen samenvatten: Alle vroegere kiezers van de Alliantie-Greens, die door hun neiging tot oorlogsoperaties de wanhoop nabij zijn, wordt bij de ÖDP een kans geboden, een vervangende oplossing bij het uitbrengen van hun stem. Hierna volgt informatie over het verkiezingsprogramma, de verkiezingsreclame, het personeel en de kansen. Albrecht Müller.

1. Het programma van het ÖDP

De titel van het programma luidt:

VERKIEZINGSPROGRAMMA voor de Bondsdagverkiezingen 2021
Ecologisch-Democratische Partij
HET GOED WINT!

Dit is de inhoudsopgave van het programma:

4 Nieuwe perspectieven

6 Klimaat, Bescherming van het milieu en van soorten
6 Stopzetting van de uitstoot van broeikasgassen en verwijdering van CO2 uit de atmosfeer
7 Vermindering van het gebruik van energie en hulpbronnen
7 100 % hernieuwbare energie tegen 2030
8 Hernieuwbare grondstoffen en hernieuwbare basismaterialen
9 Omschakeling van de mobiliteit
10 Bescherming van de bodem en van soorten
11 Veiligstelling van de watervoorziening

12 Democratie,

“Lees verder

%d bloggers liken dit: