“Verzacht de symptomen van angst” met grafeenoxide; het zit in miljoenen mondkapjes

“verzacht-de-symptomen-van-angst”-met-grafeenoxide;-het-zit-in-miljoenen-mondkapjes

01-09-21 02:06:00, “Grafeen is met een dikte van één atoom de dunste verbinding die de mens kent, het lichtste materiaal dat bekend is… de sterkste verbinding ooit ontdekt… de beste geleider van warmte bij kamertemperatuur… de beste geleider van elektriciteit die bekend is… in potentie een milieuvriendelijke, duurzame oplossing voor een vrijwel onbeperkt aantal toepassingen. Sinds de ontdekking van grafeen zijn de toepassingen binnen verschillende wetenschappelijke disciplines geëxplodeerd, waarbij vooral enorme vooruitgang is geboekt op het gebied van hoogfrequente elektronica, bio-, chemische en magnetische sensoren, fotodetectoren met ultrabrede bandbreedte, en energieopslag en -opwekking.” – Graphene-one.com

– Ik kom zo op de “anti-angst” effecten van grafeen op de hersenen; eerst een overzicht van de longproblemen, schrijft Jon Rappoport.

Op 2 april 2021 heeft Health Canada een advies uitgebracht waarin mensen worden gewaarschuwd geen “mondkapjes te gebruiken waarop staat dat ze grafeen of biomassa grafeen bevatten”.

Andrew Maynard behandelt deze kwestie in een artikel op Medium.com: “Manufacturers have been using nanotechnology-derived graphene in face masks – now there are safety concerns” (Fabrikanten hebben van nanotechnologie afgeleid grafeen gebruikt in mondkapjes- nu zijn er zorgen over de veiligheid).

Die zorgen? De mondkapjes kunnen longproblemen veroorzaken.

In het artikel van Maynard worden de veiligheidsproblemen toegeschreven aan een Chinese mondkapjesfabrikant, Shandong, maar er wordt op gewezen dat er over de hele wereld miljoenen grafeen bevattende mondkapjes in gebruik zijn, geproduceerd door een hele reeks bedrijven.

Onlangs zag ik een mondkapje dat aan een klant werd verkocht. Het was verzegeld in een gewoon plastic zakje. Geen naam van de fabrikant, geen lijst van materialen in het mondkapje, niets dan een streepjescode. Bevat het mondkapje grafeen? Dat is niet te achterhalen.

De mainstream literatuur over grafeen is dubbelzinnig en verre van geruststellend: “ja, het is waarschijnlijk giftig voor de longen; misschien niet ernstig; misschien slechts tijdelijk; er zijn meer vragen dan antwoorden”.

Waarom zijn deze mondkapjes nergens ter wereld gecertificeerd voor publiek gebruik? Waarom hebben de CDC en de WHO geen definitieve verklaringen afgelegd over de veiligheidsrisico’s? Waarom hebben de volksgezondheidsinstanties niet lang geleden definitieve tests uitgevoerd/geëist om te zien of, en in welke mate, de nanodeeltjes van grafeen zich losmaken van de verschillende soorten maskers en het lichaam binnendringen?

Op materialstoday.com, hebben we, “Is graphene safe?”

“Maar het is juist de aard van grafeen die reden tot bezorgdheid kan geven: dunne en lichte,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: