Voor altijd: Oorlog

voor-altijd:-oorlog

01-09-21 10: 04: 00,

Door Willy Wimmer

Wederom worden mensen voor de gek gehouden. De machthebbers en de regering doen alsof zij de rampzalige oorlogsmissie van de Bundeswehr, de NAVO en de internationale coalitie onder leiding van de VS in Afghanistan onder ogen zullen zien en er consequenties aan zullen verbinden. Deze aankondiging is verwerpelijk en draagt bij tot een grotere verdeeldheid in de Duitse samenleving dan waar de rampzalige regering Merkel verantwoordelijk voor is en was.
Waarom? Omdat alle feiten op tafel liggen, zelfs openbaar, vanaf de eerste seconde. Geen enkele resolutie van de Verenigde Naties en de VN-Veiligheidsraad heeft ooit een staat toestemming gegeven om gewapend geweld tegen Afghanistan te gebruiken en een invasie van Afghanistan uit te voeren. Hoewel de teksten van de Verenigde Naties openbaar waren, beweerde de Duitse regering, in alliantie met de NAVO en de leidende Amerikaanse macht, precies het tegenovergestelde. De machthebbers konden zeker zijn van de medeplichtigheid van de media bij het onderdrukken van de publieke opinie.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: