Komt er een Afghangate, gevolgd door Iraqgate en Syriagate in de VS?

komt-er-een-afghangate,-gevolgd-door-iraqgate-en-syriagate-in-de-vs?

06-09-21 02: 00: 00,

Vandaag, na de schandelijke terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan, wordt er niet alleen in de VS maar overal ter wereld actief gediscussieerd over de talrijke tekortkomingen in het optreden van Washington en het beleid van de VS in het algemeen, waarbij men op zoek gaat naar de schuldigen in alles.

Zo hebben Britse parlementsleden blijk gegeven van een vlaag van woede over de gebeurtenissen in Afghanistan door Joe Biden en Boris Johnson op de korrel te nemen, politici die een hoge functie bekleedden toen het kaartenhuis van Kabul in elkaar stortte. Ze waren vooral bezorgd over het feit dat een 20-jarig coalitie-experiment in het “exporteren van westerse waarden” naar Afghanistan chaotisch was ingestort, dus probeerden parlementariërs instinctief de schuld op hun schouders te schuiven. Simon Jenkins schreef een reeks artikelen over dit onderwerp in The Guardian, waarvan er een op augustus 21 expliciet stelt dat “de westerse natie-bouwende fantasie de schuld is van de puinhoop in Afghanistan” De auteur herinnert aan Tony Blair’s Chicago speech van 22 jaar “waarin hij de VS de les las over zijn doctrine van internationale interventie.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: