Ongemakkelijke waarheden over de energietransitie – de sommetjes

ongemakkelijke-waarheden-over-de-energietransitie-–-de-sommetjes

06-09-21 06:00:00,

Bill Gates heeft gezegd dat als het gaat om het begrijpen van de energierealiteit ‘… we sommetjes moeten maken’. Hij heeft gelijk.

Auteur: Mark P. Mills

Uit de oude doos.

Er gaat geen week voorbij zonder dat een burgemeester, gouverneur, beleidsmaker of expert zich aansluit bij de haast om een energietoekomst te eisen of te voorspellen die volledig is gebaseerd op wind/zon en batterijen, bevrijd van de ‘last’ van de koolwaterstoffen die samenlevingen al eeuwenlang van energie hebben voorzien. Ongeacht iemands mening over het feit of een energietransitie noodzakelijk is of niet, de fysica en economie van energie in combinatie met schaalrealiteiten maken duidelijk dat er binnen afzienbare tijd niets mogelijk is dat ook maar enigszins lijkt op een radicaal nieuwe energie-economie. Bill Gates heeft gezegd dat als het gaat om het begrijpen van de energierealiteit ‘we sommetjes moeten maken’.

Hij heeft gelijk. Dus in mijn recente rapport van het Manhattan Institute,The New Energy Economy: An Exercise in Magical Thinking’, deed ik precies dát wat hij suggereerde.

Dit is dan een samenvatting van enkele van de belangrijkste conclusies uit de onderliggende berekeningen. (Zie het volledige rapport voor uitleg, documentatie en citaten.)

Realiteit wat betreft de omvang van de vraag naar energie

1. Koolwaterstoffen leveren meer dan 80 procent van de wereldenergie: als dat allemaal in de vorm van olie zou zijn, zou dat een rij vaten opleveren van Washington DC naar Los Angeles, en die hele rij zou elke week ter hoogte van het Washington Monument groeien.

2. De kleine daling van twee procentpunten in het aandeel van koolwaterstoffen in het wereldenergieverbruik leidde in die periode tot meer dan $ 2 biljoen aan cumulatieve wereldwijde uitgaven voor alternatieven; zon en wind leveren tegenwoordig minder dan twee procent van het mondiale energieverbruik.

3. Wanneer de vier miljard armen in de wereld hun energieverbruik verhogen tot slechts een derde van het niveau van Europa per hoofd van de bevolking, stijgt de wereldwijde vraag met een hoeveelheid die gelijk is aan tweemaal het totale verbruik van Amerika.

4. Een honderdvoudige groei van het aantal elektrische voertuigen tot 400 miljoen op de weg in 2040 zou vijf procent van de wereldwijde vraag naar olie verdringen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: