Daesh verwezenlijkt de droom van de Moslimbroederschap: het Kalifaat, door Thierry Meyssan

daesh-verwezenlijkt-de-droom-van-de-moslimbroederschap:-het-kalifaat,-door-thierry-meyssan

,

Wij voltooien de publicatie van het deel van Thierry Meyssan’s boek ” Recht voor onze ogen ” dat handelt over de Moslim Broederschap. In deze episode realiseert de Broederschap, met Daesh, haar droom om het Kalifaat te herstellen. Zo heeft de eerste terroristische staat twee jaar lang kunnen functioneren – met de hulp van de westerse mogendheden.

Dit artikel is een fragment uit het boek Sous nos Yeux (Fake wars and big lies).
Zie hier de inhoudsopgave.

Daesh werd bekend om zijn martelingen en openbare onthoofdingen. 14- Daesh en het Kalifaat

Aanvankelijk waren de leden van het Al-Nusra Front (Al Qaida in Syrië) Syriërs, die na de val van Bagdad in 2003 waren vertrokken om in Irak te vechten. Zij keerden terug naar Syrië om deel te nemen aan de geplande operatie tegen de republiek, die uiteindelijk werd uitgesteld tot juli 2012. Twee jaar lang – tot 2005 – konden zij rekenen op de hulp van Syrië, dat hen vrij liet rondreizen, in de waan dat zij tegen de Amerikaanse indringer vochten. Toen generaal David Petraeus in Irak aankwam, werd echter duidelijk dat hun werkelijke functie erin bestond de sjiitische Irakezen te bestrijden tot groot genoegen van de bezetters. In april 2013 werd het Islamitisch Emiraat in Irak, waaruit zij voortkwamen, gereactiveerd als het Islamitisch Emiraat in Irak en de Levant (ISIL). De leden van het Al-Nusra Front, die nu aanzienlijke delen van Syrië hebben veroverd weigerden de herintegratie in hun moedermaatschappij.

John McCain in het bezette Syrië. Op de voorgrond rechts staat de directeur van de Syrian Emergency Task Force. In de deuropening, in het midden, Mohammad Nour, de woordvoerder van North Storm (Al Qaeda). De families van Libanese gijzelaars zullen een klacht indienen tegen de “senator” wegens medeplichtigheid aan de ontvoering. De laatste zal verzekeren dat hij Nour niet kent. Hij zou zijn binnengedrongen in deze officiële foto die verspreid werd door zijn parlementaire secretariaat.

In mei 2013 organiseerde een zionistische Amerikaanse vereniging, de Syrian Emergency Task Force, een reis van senator McCain naar het bezette Syrië. Daar ontmoette hij verschillende misdadigers, waaronder Mohammad Nour, woordvoerder van de katiba Northern Tempest (Al Qaida), die in Azaz 11 Libanese Sji’a-pelgrims had ontvoerd en vastgehouden. Op een foto die door zijn persbureau is vrijgegeven,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: