Til Schweiger heeft gelijk!

til-schweiger-heeft-gelijk!

Soms zijn het woorden die een krachtig effect hebben, soms is stilte genoeg om meer te zeggen dan duizend woorden. In de trailer van de documentairefilm “Another Freedom”, waarin zowel voorstanders van vaccinatie als critici ervan aan het woord komen, is Til Schweiger ongeveer 60 seconden te zien. Na te hebben opgemerkt dat “dit virus absoluut onschadelijk is voor kinderen”, waarbij hij ingaat op mogelijke gevaren die voortvloeien uit een vaccinatie “die niet is onderzocht”, gaat hij in op de grondrechten. Schweiger verwoordt wat veel critici van de ernstigste aantastingen van de grondrechten sinds de oprichting van de republiek erkennen, namelijk dat grondrechten, die eigenlijk onvervreemdbaar zijn, plotseling toch kennelijk vervreemdbaar zijn, dat burgers via grondrechten ronduit gechanteerd worden tot inenting. De tenor is bekend, Schweiger neemt het op: Degenen die gevaccineerd zijn “kunnen weer reizen, dan kunnen de kinderen eindelijk weer naar oma”

Na deze woorden is de mimespeler sprakeloos,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: