Hernieuwde wijziging van de wet inzake infectiebescherming | Door Bernhard Loyen

hernieuwde-wijziging-van-de-wet-inzake-infectiebescherming-|-door-bernhard-loyen

09-09-21 11: 41: 00,

Uitgebreide inperking van elementaire burgerrechten.

Een commentaar van Bernhard Loyen.

De politieke strategie van een opvallend-agressief verhinderde, brede maatschappelijke discussie in de loop van deze zogenaamde Corona-crisis, toont nu het beoogde effect. De aanhoudende gedwongen non-discussie brengt nu de gewenste reactie teweeg bij een groot deel van de mensen in dit land. Door de permanente eenzijdige manipulatie en voortdurende irrigatie met betrekking tot de meegedeelde evaluaties van de Corona-kwestie en de parallelle maatregelen, doet zich bij zeer veel burgers het verschijnsel van eenvoudige informatiemoeheid voor.

Een hoog percentage slachtoffers van maatregelen in dit land vat voor zichzelf samen, in gesprek of in een opkomende discussie: ik kan niet meer. Ik kan hier niet meer mee omgaan. Dat wil ik ook niet. Ik ben gewoon moe. Zowel mentaal als fysiek.

Het verlangen om de week door te komen zonder dit gehate Corona onderwerp is nu zo diep en duidelijk verankerd in onze samenleving,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: