BPOC: Het LAREB wil 3400 meldingen die zijn gedaan bij Meldpunt Vaccinaties niet in ontvangst nemen

bpoc:-het-lareb-wil-3400-meldingen-die-zijn-gedaan-bij-meldpunt-vaccinaties-niet-in-ontvangst-nemen

10-09-21 07:04:00,

De Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie ontvangt vele meldingen van sterfte en vaccinatieschade als gevolg van Covid- injecties, die onderzocht worden en zijn samengevoegd in een rapport. Het aantal meldingen van sterfgevallen dat is gedaan bij het Meldpunt Vaccinaties van de BPOC is vele malen hoger – op 010-09-21 1677 overlijdens – dan het al ongekend hoge aantal meldingen dat is gedaan bij het LAREB, op 10-09-21 514 overlijdens. Naar aanleiding van deze verontrustende ontwikkeling – kennelijk hebben mensen niet het vertrouwen dat hun melding serieus wordt onderzocht door het LAREB – heeft de BPOC het LAREB bezocht. Helaas wordt met de informatie die de BPOC aanreikt ook niets gedaan.

BPOC bezoekt LAREB op 09-09-21

“Vandaag heeft de commissie een bezoek gebracht aan het Lareb, samen met twee deskundigen.
 
Met twee artsen van het Lareb zijn de zorgen van de commissie besproken. Voorafgaand aan het gesprek heeft de commissie vertrouwelijkheid over de exacte inhoud van het gesprek beloofd. Zo waren opnames bijvoorbeeld niet geoorloofd.
 
Een kort verslag kunnen we echter wel geven:
 
Het Lareb wilde de 3400 meldingen die bij het Meldpunt Vaccinatie zijn gedaan niet in ontvangst nemen. Dit vindt de commissie opvallend en teleurstellend. Het Lareb wees op de privacy van betrokkenen, maar de commissie heeft de meldingen geanonimiseerd aangeboden. Wanneer het Lareb identiteiten had willen weten, hadden wij die na toestemming van de melders gegeven. Ook dat heeft het Lareb afgewezen.
 
De commissie heeft er alles aan gedaan het Lareb te overtuigen van de validiteit van de meldingen. Hoewel het Lareb niet twijfelde aan de validiteit/echtheid van de meldingen weigerde zij deze aan te nemen.
 
Het gesprek met het Lareb heeft ons gesterkt in de overtuiging dat we het kort geding en de bodemprocedure tegen het VWS voort moeten zetten teneinde een schorsing van de vaccinaties te bewerkstelligen.
 
Als resultaat van het het gesprek zal ieder die bij het Meldpunt Vaccinatie gemeld heeft of nog zal melden een emailbericht van ons ontvangen.
 
Het Meldpunt Vaccinatie blijft voor onbepaalde tijd aktief. U kunt dus blijven melden. www.meldpuntvaccinatie.nl
 
Wij danken het Lareb voor de tijd en aandacht.” – Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie

Meer informatie over de Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie – www.bpoc2020.nl
Meldpunt Vaccinatie: www.meldpuntvaccinatie

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: