De “wereldwijde oorlog tegen terreur

de-“wereldwijde-oorlog-tegen-terreur

10-09-21 06: 44: 00,

Twee nieuwsberichten die de afgelopen dagen door de Washington Post zijn gepubliceerd – “Sept. 11 families zeggen dat Biden niet welkom is bij herdenkingsevenementen tenzij hij bewijsmateriaal in handen van de regering vrijgeeft” en “Biden ondertekent uitvoeringsbevel dat herziening, derubricering en vrijgave van geheime Sept. 11 documenten vereist” – openen verdere diepe scheuren in de officiële versie. Het feit dat er twintig jaar later nog geheime documenten over 11 september in de kledingkasten van Washington liggen, betekent dat de werkelijke dynamiek ervan nog niet is achterhaald.

Wat wel duidelijk is, is het proces dat 11 september in gang heeft gezet. In het voorafgaande decennium, na de ondergang van het “kwade rijk” van de Sovjet-Unie, had de Amerikaanse strategie zich geconcentreerd op “regionale bedreigingen”, hetgeen leidde tot de eerste twee oorlogen na de Koude Oorlog: de Golfoorlog en de oorlog tegen Joegoslavië. Hun doel: de militaire aanwezigheid en politieke invloed van de VS in het strategische Golfgebied en de Europese regio te versterken,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: