Kinderen verheffen hun stem

kinderen-verheffen-hun-stem

10-09-21 10: 00: 00,

Een paar dagen geleden, viel er een artikel in mijn handen. Het was een satirische tekst die de houding van de huidige kritische denkers en vragenstellers belachelijk maakte en hen indirect veroordeelde als onverantwoordelijk: Het stelde een fictief ziekenhuis voor – “Krankenhaus St. Liberté” – waarin het aan het personeel zelf wordt overgelaten of zij bij operaties of wondverzorging handschoenen of beschermingsmaskers willen dragen; een ziekenhuis waarin ook naar believen van ontsmettingsmiddelen zou worden afgezien en de gezondheid van de patiënten dus duidelijk – naar ik vermoed massaal – in gevaar zou worden gebracht ten gunste van mensen die dergelijke maatregelen afwijzen omdat zij allergisch zijn voor de genoemde stoffen of ook louter uit een egoïstische – ongepaste en onnadenkende – drang naar persoonlijke vrijheid.

Heftige woede kookte in mij op en ik moest mij inhouden om niet ad hoc een navenant vernietigend commentaar te schrijven. Het feit dat de auteur van bovengenoemd artikel de redenen en achtergronden van mensen die zich niet automatisch conformeren aan de “algemene aanbevelingen en voorschriften van de overheid” niet intensief heeft onderzocht of begrepen, is één ding en toont aan dat zeer elementaire levens- en gezondheidsrealiteiten niet werden onderkend of slechts aan de oppervlakte werden gewerkt.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: