Bureau voor de Statistiek wegens Misleiding

bureau-voor-de-statistiek-wegens-misleiding

11-09-21 12: 00: 00,

Dat Duitsland getroffen was door een hoog oversterftecijfer werd door het Bundesamt für Statistik in talrijke mededelingen gesuggereerd. Volgens deze gegevens waren er in december jongstleden 29 procent meer mensen gestorven dan gewoonlijk, in januari waren er 18 procent meer sterfgevallen in de Bondsrepubliek . Ook in een samenvattende publicatie voor 2020 duikt de term “oversterfte” steeds weer op.

Het probleem hier is dat de statistici hier meestal met kale cijfers werkten. Wat ontbreekt is een analyse van de ontwikkeling van de leeftijdsstructuur van de bevolking in Duitsland, d.w.z. de zogenaamde demografische ontwikkeling. Als de bevolking steeds ouder wordt, d.w.z. als het aantal hoogbejaarden in een land voortdurend toeneemt, zullen er noodzakelijkerwijs meer mensen in deze groep sterven. Daar zit een banale realiteit achter: mensen leven niet oneindig – we sterven allemaal op zijn laatst op een bepaald moment op hoge leeftijd.

Men zou dus eerst de Duitse bevolking in leeftijdsgroepen moeten verdelen en de omvang van deze deelpopulaties moeten bepalen. Vervolgens zou u ook de mensen die elk jaar stierven in leeftijdsgroepen verdelen en ze in verband brengen met de overeenkomstige subpopulaties. Alleen op die manier kan men te weten komen hoe hoog het sterftecijfer was in de bevolkingssegmenten van ouderen en jongeren in de voorbije “gewone” jaren en tijdens de vorige Coronaperiode.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: