De liefdevolle blik

de-liefdevolle-blik

11-09-21 10: 00: 00,

Maar onze vroege, pijnlijke relatie-ervaringen bepalen ook de basispatronen voor hoe we onszelf later in het leven zien, hoe we met elkaar omgaan en hoe we met de wereld omgaan. Aangezien het persoonlijke en het politieke niet van elkaar kunnen worden gescheiden, geven zij ook vorm aan ons politiek gedrag.

De weg naar zelfvervreemding die we in onze kindertijd inslaan, hoeft echter geen aberratie te worden. Het kan en mag slechts een afleiding zijn, een pad dat ons vroeg of laat weer bij onszelf brengt.

Als kleine kinderen hebben we een delicate en ook zeer precaire relatie met ons bestaan. Want de grote openheid aan het begin van ons leven betekent ook een grote kwetsbaarheid. Vanaf het moment van de geboorte – en soms zelfs daarvoor – worden wij geconfronteerd met de vraag van leven en dood (1). Het gebrek aan aandacht en zorg vormt bijvoorbeeld een krachtige existentiële bedreiging voor ons. We hebben volwassenen echter niet alleen nodig om in onze basisbehoeften te voorzien. Aangezien wij als kinderen niet in staat zijn tot zelfreflectie, hebben wij ze ook nodig voor onze zelfverzekerdheid. Zij zijn een spiegel voor ons, een tegenhanger die ons zegt: “Ik zie jou! Wees welkom in de wereld!”

De heldere en liefdevolle blik van onze ouders schept ook een ruimte,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: