Uw regering geeft niets om uw gezondheid

uw-regering-geeft-niets-om-uw-gezondheid

11-09-21 09:45:00,

Het medisch establishment zal altijd beslissingen nemen over gezondheidszaken waar de industrie, de overheid en de medische beroepsgroep beter van worden, dan de patiënten. En de regering zal altijd beslissingen nemen over gezondheidskwesties die eerder de staat dan individuele patiënten ten goede komen. Wat zij beslissen zal altijd meer te maken hebben met de eisen van de farmaceutische industrie en de regering, dan met de werkelijke behoeften van de patiënten, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Verantwoordelijkheid en gezag zijn van elkaar gescheiden, met rampzalige gevolgen voor de patiënten. Uw kansen om de beste behandeling voor uw aandoening te krijgen hangen niet af van uw behoeften maar van een hele reeks factoren zoals politieke correctheid, opportuniteit en (zoals ik heb uitgelegd in Coleman’s 7th Law Of Medicine) mode.

Er is iets onbeschaafds en onmenselijks aan een gezondheidsstelsel waarin patiënten met een vermoeden van kanker moeten wachten en wachten op de diagnose en vervolgens wachten en wachten op de behandeling – in de hoop dat zij niet op een van de wachtlijsten zullen sterven. De manier waarop patiënten voor behandeling worden uitgekozen is verschrikkelijk wreed en absoluut onverdedigbaar.

Onze regeringen en artsen hebben toegestaan dat ons milieu en ons voedsel werden vergiftigd door chemische bedrijven, landbouwers en anderen die betrokken zijn bij het “dienen” van onze gemeenschappen.

Gif in ons milieu is nu een van de belangrijkste moderne oorzaken van ziekte in het algemeen en van kanker in het bijzonder. Als gevolg van de verontreinigende stoffen in ons voedsel, drinkwater en de lucht die we inademen, bevat moedermelk zoveel chemische verontreinigingen dat het onmogelijk verkocht kan worden als veilig voor menselijke consumptie. En menselijke lichamen bevatten zoveel chemicaliën (sommige geconsumeerd in met additieven en pesticiden vervuild voedsel en andere per ongeluk verkregen uit ons vervuilde milieu) dat een menselijke biefstuk nooit geschikt zou worden bevonden voor consumptie door kannibalen.

Het lichaam van kinderen wordt routinematig vervuild met tal van potentieel gevaarlijke chemicaliën. De vatbaarheid van het jonge lichaam en de ruime beschikbaarheid van giftige chemicaliën in de omgeving waarin kinderen leven, betekenen dat kinderen vanaf negen jaar veel meer giftige stoffen in hun lichaam hebben dan hun grootouders ooit hebben gehad.

Televisietoestellen en plastic speelgoed, deodorant en huishoudelijke schoonmaakmiddelen zijn allemaal bronnen van vergif,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: