Zou het ZO ERG misschien toch wel kunnen zijn?

zou-het-zo-erg-misschien-toch-wel-kunnen-zijn?

11-09-21 05:03:00,

We hebben allemaal een instinctieve afweer tegen het registreren van manifestaties van diep kwaad. Die afweer uit zich in gedachten als: ‘Zo erg kan het niet zijn.’ ‘Het kan niet waar zijn dat…’ ‘Het is ondenkbaar dat….’ Maar soms gebeurt het ondenkbare en onzegbare. Onze ingebouwde afweer blokkeert dan het onder ogen zien van de verschrikkelijke feiten.

De drie video’s in deze posting stellen je registratie- en incasseringsvermogen op de proef. Kan het zo erg zijn als wat uit deze drie getuigenissen blijkt? Durf je die gedachte toe te laten?

In de eerste video (bron) onthult een anonieme Amerikaanse verpleegster dat mensen met ernstige bijwerkingen van de covid- injecties getest worden op corona en – indien positief bevonden – gediagnostiseerd worden als zijnde besmet met de ‘Delta-variant’ en vervolgens naar speciale, gesloten covid-afdelingen worden overgebracht. Daar krijgen ze een behandeling met zeer giftige antivirale middelen als Remdesivir en worden ze onderworpen aan machinale beademing met in de meeste gevallen de dood tot gevolg. Zij gaan als als Delta-variant-doden de boeken in.

Wat deze verpleegster onthult, kan binnenkort ook in ons land gemeengoed worden: vaccinatieschade wordt immers in veel gevallen niet als zodanig erkend en herkend door het medische establishment (de vaccins zouden immers veilig en effectief zijn). In plaats daarvan wordten de bijwerkingen van de injecties  als covid-symptoom aangemerkt, waarna  in sommige gevallen zware overbehandeling volgt en de patiënt overlijdt.

Zo erg kan het niet zijn?
Kan het niet waar zijn dat artsen hieraan meedoen? Dat zij hiertegen net hun stem verheffen?

Of zou het zo erg misschien toch wel kunnen zijn?

End of life medicatie

In de volgende video (bron) vertelt een Engelse vrouw dat haar 74-jarige en aan MS lijdende moeder – zonder overleg met en toestemming van de familie – geen voedsel en drinken meer kreeg, maar wel ‘end of life’ medicatie. Tien dagen later overleed ze. De dienstdoende dokter gaf ‘covid’ op als doodsoorzaak. Har dochter spreekt van moord met voorbedachte rade.

Ondenkbaar?

‘Regering runt de ziekenhuizen’

In de derde video (bron) is John O’Looney, een Engelse begrafenisondernemer uit de plaats Milton Keynes  aan het woord. Hij neemt het zware woord massamoord in de mond en doet dat bepaald niet lichtvaardig.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: