Alleen rechters mogen quarantaine bevelen

alleen-rechters-mogen-quarantaine-bevelen

Zonder tussenkomst van een rechter blijft deze vrijheidsberoving onwettig. Zij die zwijgen waar zij zouden kunnen en moeten spreken, geven zichzelf de schijn van instemming. Zwijgen is dus geen oplossing.

Zelfs anderhalf jaar na het begin van de pandemie van Corona is de jurist verbijsterd over de bestuurlijke praktijk om de quarantaine van burgers op grond van een vermoeden van besmetting in het kader van de wet ter bescherming tegen besmetting alleen door middel van een officiële bestuurshandeling tijdelijk af te dwingen. Naar mijn mening is deze wijdverbreide praktijk absoluut onwettig omdat zij ongrondwettelijk is. Naar mijn mening vereist de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland dat iedere persoon die in quarantaine wordt geplaatst onmiddellijk – en uiterlijk aan het eind van de dag nadat de quarantaine is gelast – voor de rechter moet worden gebracht, zonder dat er sprake is van redelijke twijfel. Deze rechter moet de betrokkene over de grond van de zaak horen en vervolgens op eigen verantwoordelijkheid beslissen of de quarantaine al dan niet terecht door de overheid is bevolen. Als niet aan de voorwaarden voor het quarantainebevel is voldaan, trekt de rechter het bevel onmiddellijk in.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: