De mythe van de klimaatcatastrofe

de-mythe-van-de-klimaatcatastrofe

12-09-21 06:00:00,

Een nieuwe klimaatconferentie nadert: COP (Committee of the Parties) nummer 26. Deze zal van 31 oktober – 12 november 2021 in Glasgow plaatsvinden. Om in de stemming te komen is het gebruikelijk dat de media, gevoed door de officiële klimaatinstanties, het publiek overspoelen met onheilstijdingen over de aanstaande klimaatcatastrofe. Inmiddels wordt echter ook het tegengeluid krachtiger. In bovenstaande bijzonder professionele, degelijke en onderkoelde video komen de tegenargumenten uitvoerig aan bod.

De video biedt een fascinerend overzicht van de geschiedenis van de aarde, het ontstaan van het leven en de ontwikkeling van het klimaat, de verschuiving van tektonische platen, vulkanisme en inslag van meteorieten enz. enz., met mooie beelden en heldere animaties.

De presentator is Marco Pino. Onder de geïnterviewden bevonden zich Klaus-Eckart Puls, Horst-Joachim Lüdecke, Michael Limburg, Stefan Kröpelin en Sebastian Lüning.

Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: Is er ècht sprake van een (aanstaande) klimaatcatastrofe? En helpt de Energiewende daartegen?

Dat is weinig waarschijnlijk, gegeven het feit dat het aardse klimaat altijd aan verandering onderhevig is geweest. En in de bloeitijd van het ontstaan van leven op aarde was de gemiddelde wereldtemperatuur 10 graden hoger dan thans.

En de snelheid dan waarmee de temperatuur de afgelopen honderd jaar is gestegen, ongeveer 1 graad Celsius? Is die dan niet uitzonderlijk? Nee, er zijn in het verleden perioden geweest waarbij de temperatuur in enkele decennia zo’n tien graden steeg.

Overstromingen in Duitsland, bosbranden elders in de wereld, de alarmistische boodschap van het recente rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC), zijn dit de voorboden van de nakende klimaatcatastrofe? Volgens vele media is dit het geval. Zij brouwen daarvan een huiveringwekkende cocktail van de ellende die ons binnenkort te wachten staat.

Maar het is allemaal al eerder vertoond. Er is niets nieuws onder de zon. De aarde heeft het allemaal doorstaan. En dat geldt eveneens voor het leven op aarde.

Ook de acties van het Zweedse klimaatorakeltje, Greta Thunberg, en de Fridays for Future-beweging in haar kielzog passeren de revue. Hun hysterische protesten vormen een schril contrast met de onderkoelde, op feiten gebaseerde argumenten van deze video.

Voorts wordt uitvoerig stil gestaan bij de problemen die zich voordoen bij de berekening van de gemiddelde wereldtemperatuur.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: