Noodzakelijke crises als inwijding..!

noodzakelijke-crises-als-inwijding.!

12-09-21 12:12:00,
X
Noodzakelijke crises als inwijding

 2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Inleidende woorden.. Voor de verandering houd ik het in dit artikel(tje) maar eens kort. Ik geef daarin een aantal verwijzingen naar zeer informatieve artikelen en video’s weer, die gedurende de laatste dagen op mijn pad kwamen. Haal daaruit wat voor jou van belang is. Als eerste een stukje over ‘perceptiemanagement’. Het is voor jou als lezer zeer waarschijnlijk genoegzaam bekend dat wij als mensheid leven te midden van een keiharde informatieoorlog. Een oorlog die bedoeld is om onze werkelijkheidsbeleving van buitenaf door een selectieve niet aflatende stroom van indoctrinerende informatie kunstmatig te beïnvloeden.

Daarmee de beleving van onszelf te (mis)vormen, zodat we als hersenloze, harteloze en doodsbange op overleving gefixeerde zombies te sturen zijn in de richting waar de elitaire perceptiemanagers ons willen hebben. De nog algemeen voortwoekerende Corona-psychose toont dit op overduidelijke wijze aan. Zoals vele wakkeren wel weten zal de Coroana-psychose overgaan in de klimaat-psychose.

Het gaat er hierbij om de mensheid in een voortdurende staat van een niet bestaande oorlog vast te zetten, waar de vooruitziende blik van George Orwell in zijn boek ‘1984’ ons al voor waarschuwde. Iedere oorlog houdt immers een kunstmatig geschapen crisissituatie in, die vraagt om verreikende controlemaatregelen.

Deze informatieoorlog staat ieder mens al vanaf de geboorte aan bloot. De medische industrie heeft alle natuurlijke levensprocessen vanaf de geboorte en zelfs daaraan voorafgaand op een nogal dwingende wijze gemedicaliseerd, zodat zij met chemisch farmaceutische gifstoffen voor hen winstgevend te maken waren. De beleving van onszelf werd en wordt voor de meesten bepaald door de indoctrinerende beelden waar de propagandistische informatiestroom ons mee voedt. Wat dit betreft zou je kunnen zeggen, dat alles dat maatschappij bevestigend is deel uitmaakt van een psychologische terroristische propaganda.

Ingepakt zijn
Als men volledig door deze stroom is ingepakt, dan ziet en hoort men wat  aangeleerd is om te zien en te horen. Tevens daarnaar te handelen. Het is dus geenszins het uitgangspunt om mensen op basis van een innerlijk moreel/ethisch onderscheidingsvermogen te leren zelfonderzoek te doen en kritisch te leren kijken, voelen en denken. Dat bevordert immers alleen maar opstandigheid en onwilligheid om mee te werken aan de in stand houding van een satanisch geïnspireerd meedogenloos onderdrukkingssysteem.

De hoofdstroom (letterlijk!) binnen alle sociaal-maatschappelijke structuren is gebaseerd op de bovenbeschreven benaderingswijze. Deze hoofdstroom lijdt aan de meest gevaarlijke en destructieve ziekte en dat is de egopandemie. Het feit dat deze ziekte in de loop van de menselijke evolutie pandemisch is geworden, heeft alles te maken met de pandemie bevorderende omstandigheden binnen de maatschappij. De maatschappij is door de heersende elite bewust zo ingericht dat het mensen al vanaf de geboorte, in het kader van de overlevingsdrang, besmet met de egopandemie.

Die besmetting houdt een voor velen moeilijk te doorzien pakket aan leugens, bedrog, misleiding en het uit handen geven van integriteit, autonomie en vertrouwen in het individueel intuïtieve weten in. Dat laatste wordt geboren en gedragen door de stroom vanuit het hart. Het verbindt denken, voelen en willen in een helende eenheid.

Heling is mogelijk
Gelukkig is deze egopandemie, weliswaar met veel moeite en doorzettingsvermogen, wel te genezen. De egopandemie is ontstaan door een splitsing in het bewustzijn van de lijders eraan, waardoor gelooft wordt een afgescheiden iets te zijn. Een afgescheiden iets dat aanwezig is te midden van en omringd wordt door een vijandige buitenwereld, waar het zich voortdurend tegen meent te moeten verdedigen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: