Twintig jaar later – Making Sense of 9/11. Het Pearl Harbor van de 21ste Eeuw

twintig-jaar-later-–-making-sense-of-9/11.-het-pearl-harbor-van-de-21ste-eeuw

12-09-21 02: 50: 00,

In 1997 was Zelikow co-uitgever van het boek Why People Don’t Trust Government, waarin hij beschreef dat geschiedenis, verre van definieerbaar als waarheid, in feite “gedefinieerd wordt… door die kritieke mensen en gebeurtenissen die… de veronderstellingen van het publiek vormen over zijn onmiddellijke verleden… Zulke veronderstellingen zijn overtuigingen waarvan gedacht wordt dat ze waar zijn (hoewel niet noodzakelijkerwijs bekend is dat ze waar zijn met zekerheid), en die gedeeld worden binnen de relevante politieke gemeenschap” (Deze opmerkingen zijn van groot belang afkomstig van de persoon die de verantwoordelijkheid zou krijgen voor de officiële ‘vermoedens’ over 9/11)

Hierna werd Zelikow projectleider van de Catastrophic Terrorism Study Group. (Deze kwam voort uit het project van de Kennedy School of Government: Visions of Governance for the Twenty-First Century.)

Zelikow was co-auteur van een artikel over het werk van de groep, getiteld: Catastrophic Terrorism: Elements of a National Policy, dat werd gepubliceerd in het november/december 1998 nummer van Foreign Affairs.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: