Vaccin najagen

vaccin-najagen

12-09-21 10:43:00,

Met het tanende succes van de biologische vaccins en de druk van de Deltavariant en andere varianten, zet de wereld zich schrap nu de ongevaccineerden de schuld krijgen van het mislukken van het massavaccinatieprogramma, schrijft Dr. Fleming.

Een kritische blik op de gepubliceerde gegevens laat een heel ander beeld zien. Als je steeds hoort dat je de wetenschap moet vertrouwen, wordt het misschien tijd dat we dat ook doen, en hier is wat de WETENSCHAP ons laat zien.

(1) De Emergency Use Authorization Documents die bij de FDA zijn ingediend voor Pfizer, Moderna, en Janssen, bevatten een aanzienlijke hoeveelheid nuttige gegevens die niet worden besproken. De volgende vier afbeeldingen, besproken tijdens EVENT 2021, laten zien wat de werkelijke EUA documenten ons laten zien.

PFIZER

Wanneer u de EUA-documenten van Pfizer doorleest, ziet u niet alleen de gegevens over de werkzaamheid van het vaccin, maar ziet u nog iets veel belangrijkers. U zult het aantal mensen vinden bij wie later de diagnose COVID werd gesteld en het aantal dat overleed. Er was geen statistisch significant verschil in het aantal mensen dat stierf bij degenen die niet waren gevaccineerd in vergelijking met degenen die de vaccins kregen.

In feite werd in de EUA documenten voor Pfizer, Moderna, en Janssen specifiek vermeld dat ALLE sterfgevallen overeenkwamen met de verwachte en geziene sterfgevallen in de algemene bevolking.

Elk van de volgende vier afbeeldingen laat het aantal mensen zien bij wie later COVID werd vastgesteld na vaccinatie, iets wat nu “doorbraakgevallen” worden genoemd, evenals het aantal mensen bij wie COVID werd vastgesteld en die niet werden gevaccineerd. Rechts van elke tabel ziet u een grafiek met de aantallen mensen in zowel de gevaccineerde als de ongevaccineerde groep.

Onder de grafiek van elk Drug Vaccine Biologic, ziet u een Chi-Square Analyse voor elk gebruikt Drug Vaccin, waarbij de uitkomsten worden vergeleken van wat werd gezien en wat werd verwacht, als er geen verschil is tussen de gevaccineerden en ongevaccineerden.

Tenslotte ziet u helemaal onderaan elke afbeelding de Absolute Risicovermindering (ARR), die per definitie de werkelijke risicovermindering is die bij vaccinatie wordt waargenomen. Deze cijfers variëren van 0,88 tot 1,57%.

Voor Pfizer was er geen statistisch verschil in het aantal mensen bij wie COVID werd vastgesteld,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: