Wat te doen als je werkgever vaccinatie verplicht stelt?

wat-te-doen-als-je-werkgever-vaccinatie-verplicht-stelt?

12-09-21 11:58:00,

Als je met een directe of indirecte vaccinatieplicht geconfronteerd wordt, dan is het van belang dat je juridisch op de juiste manier stelling neemt. Daarvoor stelde Mr. Frank Stadermann een modelbrief op. Centraal daarin staat een beroep op Artikel 11 van de Grondwet dat ieders lichamelijke integriteit garandeert.

Het is een modelbrief. Je kunt hem naar eigen inzicht aanpassen.
Bijvoorbeeld: ik zou zelf punt 4 niet opnemen. Daarin is sprake van een besmettelijk virus en daar geloof ik niet in. Evengoed kunnen er overwegingen zijn (bijvoorbeeld levensbeschouwelijke) die niet in deze modelbrief staan, maar in jouw geval wel van toepassing zijn. Die kun je dan zelf toevoegen.

DOWNLOAD HIER de modelbrief vaccinatieplicht.

Testplicht

Als verweer tegen een opgelegde testplicht is een soortgelijke modelbrief beschikbaar, eveneens van de hand van Mr. Stadermann.

DOWNLOAD HIER de modelbrief testplicht.

Verdedigingslinies

De modelbrief vaccinatieplicht kun je in stelling brengen als andere mogelijkheden zijn uitgeput. In situaties waarin je werkgever aandringt op vaccinatie heb je namelijk nog allerlei opties. Op de website van Viruswaarheid vind je informatie over deze verdedigingslinies.

Als eerste linie wordt daar genoemd een beroep op het medisch geheim. Je werkgever is gebonden aan de privacywetgeving en mag niet naar je vaccinatiestatus vragen. Als tweede linie wordt genoemd jouw recht op lichamelijke integriteit (dus Artikel 11 van de Grondwet).

Niet in het artikel genoemd, maar naar mijn idee ook relevant, is een gezond verstand linie:Je kunt wijzen op het experimentele karakter van de vaccins en op het feit dat inmiddels al zeer veel ernstige bijwerkingen zijn gerapporteerd, zowel bij het Lareb als bij BPOC2020. Je kunt zeggen dat je eerst even wilt aanzien hoe deze situatie zich ontwikkelt. Dat lijkt mij – als derde linie – een redelijk verweer.

Bottom line bij al deze linies: probeer tijd te rekken.
Breng de brief alleen dan in als er geen andere – niet juridische – mogelijkheden meer zijn.

Modelbrief voor werkgever i.v.m. vaccinatieplicht

AAN:
Werkgever
Adres
Plaats

Betreft: opleggen van vaccinatieplicht

Datum ………………….., Plaats ……………………

Geachte werkgever,

Mij is ter ore gekomen dat u voornemens bent/besloten heeft om het personeel te verplichten om zich te laten vaccineren tegen Covid-19.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: