Aftellen naar COP 26 … op weg naar mislukking

aftellen-naar-cop-26-…-op-weg-naar-mislukking

13-09-21 06:00:00,

Auteur: David Wojick.

Over minder dan 60 dagen komt de klimaatconferentie (COP 26) in Glasgow bijeen. We kunnen een stortvloed aan klimaathorrorverhalen (inclusief overstromingen) verwachten. Maar er zal ook enige discussie zijn over de èchte problemen, dus hier is een kort overzicht van de vier hoofdpunten.

Houd in gedachten dat de alarmisten onderling verdeeld zijn, een geschil tussen wat ik de gematigden en de radicalen noem. De gematigden zijn er al meer dan 30 jaar mee bezig en de radicalen zijn het zat. De gematigden hebben nu een netto nuldoelstelling voor 2050, terwijl de radicalen 2030 willen, dus het verschil is behoorlijk groot. De laatste twee COP’s waren gedeeltelijk verlamd door deze splitsing, vooral COP 25. Deze strijd zal een belangrijke element vormen in Glasgow.

De eerste twee grote thema’s zijn al oud, geldzaken om precies te zijn. Natuurlijk draait het allemaal om geld, maar deze twee worden ook zo uitdrukkelijk genoemd: handel en financiën.

Handel

De eerste grote geldkwestie is de afronding en lancering van het emissiehandelssysteem. Dit maakt deel uit van het zogenaamde regelboek van Parijs, dat al lang had moeten worden geregeld. De ontwikkelde landen zijn afhankelijk van het kopen van emissie-aflaten, die de ontwikkelingslanden hen graag willen verkopen. Dit is het “netto” in netto nul.

Ook hebben sommige landen aflaten over van de nu beëindigde Kyoto-handel. Zij willen deze naar voren halen om in de nieuwe regeling te worden opgenomen. Sommige gematigden zijn hier tegen.

Het echte probleem is dat de radicalen een hekel hebben aan emissiehandel. Ze willen dat elk land zijn eigen uitstoot thuis elimineert. Hun doel lijkt dus eigenlijk meer op bruto nul, hoewel sommigen binnenlandse compensaties toestaan. Die kwestie moet zich nog echt voordoen, maar het handelsgevecht werd in COP 25 niet opgelost.

Financiën

De tweede geldkwestie betreft de “financiën”. Dit verwijst naar de 100 miljard dollar per jaar die de ontwikkelde landen geacht worden te betalen aan de ontwikkelingslanden. De geldkraan zou in 2020 worden open gedraaid, maar dat gebeurde niet. In Glasgow ook niet, dus de grote vraag is hoe de ontwikkelingslanden zullen reageren? Het akkoord van Parijs zou uiteen kunnen vallen, maar waarschijnlijk is dat niet.

De OESO heeft een aantal creatieve cijfers verzonnen door te stellen dat we al $ 80 miljard per jaar geven,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: