Belangrijke Nederlandse ministers in bed met het WEF

belangrijke-nederlandse-ministers-in-bed-met-het-wef

13-09-21 09:06:00,

Eind mei stelde het Forum voor Democratie onder leiding van Thierry Baudet een parlementaire vraag over de betrekkingen tussen kabinetsleden en het World Economic Forum van Klaus Schwab. “We kregen ontwijkende of zelfs geen antwoorden op deze vragen”, aldus Pepijn van Houwelingen, bericht Freewestmedia.com.

De partij stelde vorige maand nieuwe vragen en de antwoorden waren nogal teleurstellend voor degenen die menen dat er geen sprake is van buitenlandse inmenging in de Nederlandse politiek. “Onze ministers worden actief benaderd door het WEF en zijn er nauw bij betrokken”, aldus Van Houwelingen.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tom de Bruijn (D66), legde uit dat de deelname van de kabinetsleden aan de WEF plaatsvindt op uitnodiging van de WEF. En het WEF controleert hun communicatie.

WEF bepaalt wie uitnodiging krijgt

D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag zei dat de samenleving na de Corona-crisis niet terug moet naar de wereld van weleer. “Alsjeblieft niet!” In plaats daarvan herhaalde ze: “Build Back Better!! Als je wilt weten wat de elites voor Nederland in gedachten hebben, hoef je eigenlijk alleen maar naar ze te luisteren. Dat is het idee van met name de World Economic Foundation (WEF) en de Verenigde Naties, en in het kort komt het erop neer dat Corona moet worden gebruikt om een Great Reset door te voeren. De economieën zijn gesloopt, nu is de kans om een “groene, duurzame en inclusieve” toekomst af te dwingen.

Het WEF bepaalt zelf wie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan door het WEF gefinancierde activiteiten, zo antwoordde de minister. De mate van deelname varieert naar gelang het lid van de regering. Soms is er sprake van een eenmalige deelname aan een door het WEF georganiseerde bijeenkomst. In andere gevallen is een lid van de regering gedurende een lange periode betrokken bij een reeks activiteiten.

Minister Sigrid Kaag is een tijdje betrokken geweest bij de omgang met het globalistisch platform, evenals oud-minister Bruins met betrekking tot gezondheidsvraagstukken, aldus De Bruijn.

Inzicht in communicatie

De Bruijn stelde verder dat het kabinet bereid was om inzage te geven in de communicatie tussen het kabinet en het WEF, maar heeft dat nog niet heeft gedaan.

Baudet legde op Twitter uit dat dat het grote doel van de coronamaatregelen de Great Reset van Klaus Schab en het WEF is,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: