Oproep tot actie: Teken de EU-petitie

oproep-tot-actie:-teken-de-eu-petitie

13-09-21 06:21:00, Onderteken de EU-petitie waarin wordt opgeroepen tot het herstel van de grondrechten en fundamentele vrijheden die door de Covidmaatregelen worden ondermijnd Doel van de petitie

De petitie “COVID-19 – Fundamentele vrijheden en rechten van EU-burgers”, gepubliceerd op de website van het Europees Parlement, heeft tot doel de aandacht van het Europees Parlement te vestigen op een reeks schendingen van fundamentele rechten en vrijheden ten gevolge van de aanpak van de COVID-19-“pandemie”.

Verzoek parlementaire onderzoekscommissie

In de petitie wordt het Europees Parlement verzocht per direct een parlementaire onderzoekscommissie in te stellen, om de relevantie van het volksgezondheidsbeleid, dat de lidstaten sinds maart 2020 hebben gevoerd, onpartijdig te onderzoeken en de gebeurtenissen te verifiëren die zowel de aanpak van de Covid-19-crisis hebben ontketend en geïntensiveerd, alsook de daaruit voorvloeiende crises met betrekking tot ‘gezondheid’ en op sociaal, economisch sterrein.
Daarnaast dringt de petitie er bij het Europees Parlement op aan om van de uitvoerende macht en de regeringen van de EU te eisen, dat zij verantwoording afleggen over de wijze waarop het geld van de belastingbetaler tijdens de Covid-19-noodsituatie is besteed. Deze informatie zal de Europese burgers in staat stellen om een volledige inschatting te maken van de impact van deze maatregelen op hun persoonlijke situatie, opdat zij rechtshulp kunnen inschakelen om deze restricties op basis van  incompetentie te laten opheffen en om een schadevergoeding te verkrijgen van het Hof van Justitie van de EU. Wij willen graag benadrukken dat deze petitie een instrument is dat deel uitmaakt van het EU-systeem en bijgevolg niet kan worden genegeerd,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: