Bureau voor de Statistiek voor Misleidende | Door Susan Bonath

bureau-voor-de-statistiek-voor-misleidende-|-door-susan-bonath

14-09-21 12: 24: 00,

Tot op heden heeft Corona in Duitsland niet geleid tot een hogere mortaliteit, maar steeds verder in de autoritaire controlestaat.

Een commentaar van Susan Bonath.

Blanco cijfers zonder context.

Dat Duitsland werd geteisterd door een hoge oversterfte werd door het Bundesamt für Statistik in vele mededelingen gesuggereerd. Zo waren er afgelopen december 29 procent meer mensen gestorven dan gewoonlijk, in januari waren er 18 procent meer sterfgevallen in de Bondsrepubliek . Ook in een samenvattende publicatie voor 2020 duikt de term “oversterfte” steeds weer op.

Het probleem hier is dat de statistici hier meestal met kale cijfers werkten. Wat ontbreekt is een analyse van de ontwikkeling van de leeftijdsstructuur van de bevolking in Duitsland, d.w.z. de zogenaamde demografische ontwikkeling. Als de bevolking steeds ouder wordt, d.w.z. als het aantal hoogbejaarden in een land voortdurend toeneemt, zullen er noodzakelijkerwijs meer mensen in deze groep sterven.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: