De relatie tussen de koe, de boom en de Tesla

de-relatie-tussen-de-koe,-de-boom-en-de-tesla

14-09-21 10:00:00,

Foto: Zuivelonline.

De media rapporteren dat het IPCC meldt, dat de koe niet slecht is voor het klimaat. Integendeel juist goed. Dat had Tjerk Veenstra in 2019 al berekend in een artikel op Climategate.nl. 

Uit de oude doos.

Een bijdrage van Tjerk Veenstra.

De klimaatdiscussie en energietransitie gaat vooral over het terugdringen van fossiele brandstoffen. Maar de media berichten alsmaar over de landbouw als een van de belangrijkste bedreigingen van het klimaat. Daar komt het recente nitraatprobleem nog bij, maar daar wil ik het hier nu even niet over hebben.

Maar waarom is er bijvoorbeeld een te veel aan koeien en wat is er fossiel aan een koe?

Daarom ben ik op zoek gegaan naar antwoorden op die vragen. Hieronder geef ik wat informatie weer over verschillende aspecten uit diverse bronnen. Ik pretendeer niet een sluitend antwoord te vinden, ergo ik vond alleen maar meer vragen.

Een eerste antwoord leverde een bericht op uit 2014 op van het Planbureau voor de Leefomgeving tegen met als titel:

Minder vlees eten levert forse klimaatwinst op.

Als alle inwoners van de Europese Unie de helft minder vlees, zuivel en eieren eten, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25-40% van de emissies. Bovendien is dan 23% minder land nodig voor de voedselproductie. Dat stelt het PBL samen met een internationale groep onderzoekers in het artikel ‘Food choices, health and environment: Effects of cutting Europe’s meat and dairy intake‘ dat onlangs is gepubliceerd in Global Environmental Change.

Bron hier. https://www.pbl.nl/publicaties/minder-vlees-eten-levert-forse-klimaatwinst-op

Zoveel reductie zonder dat het gaat over fossiele brandstoffen leek te mooi om waar te zijn. En dat was het ook. De Stichting Agri Facts (STAF) attendeerde het PBL op het trekken van onjuiste conclusies uit dit internationaal wetenschappelijk onderzoek. Bron hier.

Het PBL werkte zelf mee aan dit onderzoek en bracht op basis van deze studie bovenstaande conclusies naar buiten.

De ‘forse klimaatwinst’ van 25 – 40 procent was echter een foutieve conclusie van het PBL en werd door het PBL na correctieverzoek van STAF op de site teruggebracht naar 9 procent!. Echter, STAF attendeerde vervolgens erop bij het PBL dat deze 9 procent,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: